S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 27. september 2012

Åpent rådsmøte hos Kulturrådet


Publisert
27. september 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/apent-radsmote-hos-kulturradet/
Facebook

Norsk kulturråd

I dag er det rådsmøte i Norsk kulturråd. Store deler av møtet er åpent for presse og interesserte. Enger-utvalget, som arbeider med å utrede norsk kulturpolitikk, skal legge fram sitt arbeid og ha dialog med rådet.

Enger-utvalget kommer på besøk fra kl 1300 -1430. Anne Enger skal fortelle om utvalgets arbeid og ha dialog med rådet om Kulturutredningen 2014 som skal munne ut i en offentlig utredning i begynnelen av 2013.

Enger-utvalget ble nedsatt i 2012. Mandatet deres er å komme med en overordnet vurdering av norsk kulturpolitikk i perioden som omfattes av de to kulturløftene.

– Det har vært presentert en lang rekke stortingsmeldinger innenfor ulike delsektorer av kulturlivet som har pekt på sektorspesifikke utfordringer og løsninger av disse. Det har imidlertid vært lagt liten vekt på mer overgripende analyser, skrev Regjeringen i mandatet.

Utvalget skal vurdere de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene fremover. Kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005 skal gjennomgås.

Blant punktene utvalget er bedt om å vurdere spesielt, er rollefordelingen mellom kunstfaglige og politiske beslutninger, samspillet mellom stat, fylkeskommune og kommune, forholdet mellom kulturuttrykk med smale og bredere nedslagsfelt og kulturpolitikkens mangfoldsbegrep.

Enger-utvalget ledes av tidligere kulturminister Anne Enger. Øvrige medlemmer er

Anne Eriksen, Oslo – Professor, kulturforsker ved UiO Karen Espelund, Trondheim – tidligere generalsekretær Norsk Fotballforbund, nå fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon, Sør-Trøndelag Lene Hansen, Tromsø – grunnlegger av Riddu Riđđu – festivalen Corinne Lyche Campos – danser og produsent Marit Eikemo, Bergen – Forfatter og journalist, leder Litteratursymposiet i Odda Ingrid Røynesdal, Bergen – klassisk pianist og statsviter, avdelingsdirektør Troldhaugen Tale Hungnes, Oslo – generalsekretær LNU Kjell Magne Mælen, Tromsø – dekan UiT, doktorgrad i publikumsutvikling Martin Revheim, Oslo – Sparebankstifelsen DNB NOR. TIdligere direktør i MIC-Norsk musikkinformasjon. Grunnlegger av Blå, tidligere leder Kongsberg Jazzfestival og orkestersjef for Kringkastingsorkestret Eivind Nåvik, Lillehammer – konsulent for Kulturskolerådet i Oppland og Hedmark Sjur Paulsen, Stavanger – daglig leder, Filmkraft Rogaland AS Geir Berdahl, Bærum – forlagssjef Oktober, leder Forleggerforeningen Arne Nøst, Stavanger – maler, grafiker, musiker med mer. Teatersjef Rogaland Teater

Rådsmøtet i Norsk kulturråd har også flere større ordinære saker til behandling innenfor musikkstøtteordninger, gjestespillstøtte, litteratur, visuell kunst, kulturvern og andre formål.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no