S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 8. januar 2013

Åpen høring om Oslo Nye Teater


Publisert
8. januar 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/apen-horing-om-oslo-nye-teater/
Facebook

Oslo Nye Teater

I dag holder Oslo kommune åpen høring om fremtidig drift av Oslo Nye Teater. Talerlisten gjenspeiler mye av debatten som har gått på Scenekunst.no i høst, med innlegg fra blant andre byråd Bjercke, privatteatrene og Black Box Teater.

Kultur- og utdanningskomiteens møte 8. januar 2013 har form av en åpen høring om fremtidig drift av Oslo Nye Teater.

I forbindelse med budsjettframlegget i oktober meldte byrådet at teatret etter en omstillingsperiode skal drives som et prosjektteater med færre fast ansatte enn i dag. Om hva de mener med prosjektteater, skrev de i saksframlegget:

– "Prosjektteater" er ikke et entydig begrep, men har utviklet seg som en betegnelse på den ikke-institusjonelle delen av norsk teater. Begrepet benyttes både om frie teatergrupper som leier seg inn på en scene, om selve teaterforestillingen som en fri gruppe fremfører, men også om selve scenen eller driften av scenen som sådan.

Teaterfeltet selv tolker begrepet prosjektteater ulikt. I den påfølgende debatten ble det tatt til inntekt for en rekke modeller: en tysk repertoarteater-modell der offentlig støttede teatre spiller enkeltstykker i korte perioder over flere år, en programmerende scene der frie produsenter leier seg inn og scenekunst som ikke er offentlig subsidiert.

Regissør Per Olav Sørensen, for tiden i vinden som mannen bak TV-dramatiseringen av Lars Saabye Christensens Halvbroren, samlet flere av disse tolkningene i et intervju i Dagens Næringsliv på lørdag:

– På institusjonsteatrene finnes alle tjenestene "innomhus", og man velger repertoar etter ressursene som finnes. Et prosjektteater bruker alle pengene på produksjonen og velger stykket det synes er best. Ved det siste finnes mange fordeler, fordi man kan lage teater som fanger tiden vår bedre. Man kan velge ideer fra hele verden, fra samarbeidspartnere over hele kloden. Eller man kan sette opp et stykke med bare innvandrerskuespillere fra Oslo øst, eller spørre om Al Pacino vil avlegge scenen et besøk. Publikum ville elsket det. Ikke i stedet for Nationaltheatret, men som et alternativ. Vi burde hatt ett eneste prosjektteater i Oslo.

Stillingen som teatersjef ved Oslo Nye er utlyst, og da fristen gikk ut i november hadde 14 personer søkt stillingen.

Dagens åpne høring i Rådhuset innledes med redegjørelser fra byråd Hallstein Bjercke og avtroppende teatersjef Catrine Telle ved Oslo Nye. Det fulle programmet ser slik ut:

Åpen høring Oslo Nye Teater AS – fremtidig drift – byrådssak 176 av 18.10.2012 Dato: 08.01.2013 Tidspunkt: 14.00-18.00 Sted: Formannskapssalen, Oslo rådhus Kl. 14.00-14.05: Åpning v/ komitéleder Øystein Sundelin Kl. 14.05-14.25: Byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke redegjør for saken Kl. 14.25-15.00: Oslo Nye Teater v/ styreleder Jan Erik Knarbakk og teatersjef Cathrine Telle redegjør for de økonomiske/administrative og kunstneriske konsekvensene Kl. 15.00-15.15: Norsk Skuespillerforbund avd. Oslo Nye Teater v/ Birgitte Victoria Svendsen redegjør for synspunkter på saken Kl. 15.15-15.30: Film- og Teaterteknisk Forening avd. Oslo Nye Teater v/ Stein Talleraas redegjør for synspunkter på saken Kl. 15.30-15.40: Oslo Nye Teaters venner v/ Bjørn-Erik Kragstad Kl. 15.40-16.00: Pause Kl. 16.00-16.15: Folketeateret Oslo AS v/ direktør Knud Dahl – om teaterets etablering og konkurranse om publikum Kl. 16.15-16.30: Produsentforeningen for privatteatrene v/ Bjørn Heiseldal Kl. 16.30-16.45: Black Box Teater v/ økonomisjef Magnus Salte – tanker om Oslo Nye Teater Kl. 16.45-17.15: Oslo Nye Teater svarer på spørsmål Kl. 17.15-18.00: Byråden for kultur og næring kommenterer og svarer på spørsmål

Det tas forbehold for mindre justeringer i programmet.

Kontaktpersoner: Komitéleder Øystein Sundelin, telefon 23 46 18 90/97187062, e-post oystein.sundelin@oslobystyre.no Komitésekretær Birte Stenrød, telefon 23 46 14 77/91514469, e-post birte.stenrod@oslobystyre.no


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no