S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Keld Hyldig, Grethe Melby, Sander Jensen Schipper – 17. mars 2023

Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen trues nå igjen med nedleggelse.

Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.


Publisert
17. mars 2023
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt Politikk Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/teatervitenskap-ved-universitetet-i-bergen-trues-na-igjen-med-nedleggelse
Facebook

Teatervitenskap i Bergen trues med nedleggelse når det ikke foreslås å erstatte ansatte som skal gå av med pensjon. Representanter for fagmiljøet uttrykker her bekymring.

Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreslår i Faglig bemanningsplan 2023-25 at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes i løpet av denne perioden. En stilling som nå er ledig skal ikke gjenbesettes og det samme gjelder en aldersavgang i 2024. Forslaget skal behandles i fakultetsstyret tirsdag 21. mars.

Fakultetsstyrets forslag vil være et stort steg i retning av nedleggelse av teatervitenskap ved UiB. Og det er umulig å se for seg at fagtilbudet med bachelor- og masterutdannelser kan opprettholdes med bare en gjenværende stilling.

Samarbeid med det profesjonelle teateret er en viktig side av fagprofilen i teatervitenskap. I tillegg til en vektlegging av teaterhistorie og dramaturgi, har faget et utstrakt samarbeide med det profesjonelle teateret om blant annet studentpraksis og arkivrelatert forskning på eldre og nyere norsk teaterhistorie. Utdannelsen i teatervitenskap legger godt til rette for en yrkeskarriere i teater- og kulturlivet. Dette og flere andre positive sider ved faget neglisjeres i fakultetsledelsens omtale av teatervitenskap i saksutredningen.

Teatermiljøene i Norge, ved institusjonene og i det frie feltet må reagere på fakultetets intensjoner og fremgangsmåte overfor teatervitenskap. Universitetet i Bergen, og spesielt Humanistisk fakultetet, må kraftfullt oppfordres til å ivareta sitt samfunnsoppdrag også overfor teaterlivet i Norge, gjennom å bevare og videreutvikle teatervitenskapen som universitetsfag.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no