S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 19. juni 2024

Mulig arbeidskonflikt for regissørene

Foto: Luis Morera /Unsplash


Publisert
19. juni 2024
Sist endret
19. juni 2024
Tekst av

Nyheter Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/mulig-arbeidskonflikt-for-regissorene
Facebook

Regiforbundet har i en pressemelding i dag meldt at de varsler plassoppsigelse for 51 medlemmer som jobber i institusjonsteatrene.

Regiforbundet, som tidligere het Norsk sceneinstruktørforening, er et fagforbund for norske regissører. Bare ett medlem er ansatt ved et teater, det store flertallet av medlemmene tar enkeltoppdrag ved institusjonene. Disse arbeidsforholdene ble mellom 1993 og 2019 regulert gjennom en tariffavtale kalt SIK-avtalen som gjaldt for regissører, scenografer, kostymedesignere og figurmakere. Ifølge Regiforbundets nestleder Tyra Tønnessen ble denne avtalen sagt opp i i 2019, etter at Norsk teater- og orkesterforening i 2016 overlot forhandlingene til arbeidsgiverforeningen Spekter, og avtalen skulle moderniseres. Tønnessen sier at det ikke er kommet en ny avtale på plass siden det, noe som også har ført til at satsene ikke er blitt oppregulert og at regissørene derfor forholder seg til satser på 2019-nivå. Enkelte regissører har fått høyere honorarer, men dette er nå opp til den enkelte regissør, det er ingen tariffregulert avtale. Dette mener hun er ekstra vanskelig nå som teatrene har dårlig økonomi. En plassoppsigelse er et formelt varsel fra et fagforbund som må foreligge for at man skal kunne gå til streik. En plassoppsigelse vil føre til mekling, og dersom man ikke blir enige under meklingen, vil disse 51 kunne tas ut i streik. Tønnessen understreker at forbundet ikke synes dette er et godt tidspunkt for eventuelt å gå ut i streik og at de har forståelse for den vanskelige økonomiske situasjonen i teatrene, men nettopp på grunn av dette er det viktig for Regiforbundet å få på plass en tariffavtale som regulerer lønn og vilkår for produksjon. Når økonomien er dårligere, skal det ikke mye til før det kuttes i prøvetid. I 30 år har produksjonene innenfor institusjonene som hovedregel hatt 48 dagers prøvetid, men nå er Tønnessen redd for at dette står i fare for å forsvinne. Hun mener presset på produksjonene fører til tidsnød som også går utover sikkerheten.

Nå krever de normal tariffregulert lønnsutvikling. Melding om plassoppsigelse er sendt Riksmekler, og de venter på tilbakemelding om tidspunkt for mekling.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no