S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk

Prøveleder - Carte Blanche


Arbeidsgiver
Carte Blanche

Stillingstittel
Prøveleder

Arbeidssted
Bergen

Frist
4. mars 2024

Kontakt
Annabelle Bonnèry
Teatersjef
Mobil 90 04 71 12

Tone Tjemsland
Direktør
Mobil91 84 11 53


Søk på stillingen
Del annonse
https://scenekunst.no/stillingsannonser/proveleder-carte-blanche
Facebook

Prøveleder er del av selskapets ledergruppe og produksjonsteam. Prøveleder har personalansvar for selskapets 14 dansere og er kunstnerisk stedfortreder for teatersjef. Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å realisere teatersjefens kunstneriske visjon og Carte Blanche sine mål
 • Ansvar for å ivareta den dansefaglige delen av CBs repertoar, samt bidra med faglige råd til teatersjef
 • Faglig ansvar for dansernes daglige klasse og øvrige kompetanseutvikling
 • Lede og organisere dansernes arbeid med kompaniets repertoar
 • Assistent for gjestende koreografer
 • Kunstnerisk ansvar på turne og ved gjestespill
 • Ansvar for videodokumentasjon for gjenopptak og arkiv
 • Ivareta dialogen med kompaniets helseteam

Kvalifikasjoner

 • Sterk kunstnerisk og dansefaglig bakgrunn
 • Erfaring med personalledelse samt administrativt arbeid
 • Erfaring som prøveleder eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk, fortrinnsvis også et skandinavisk språk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å arbeide i team

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og variert arbeid i et kreativt og internasjonalt miljø
 • Lønn og pensjonsordninger iht. tariffavtale

Ansettelsesform: Fast

Stillingen er underlagt teatersjef og rapporterer til teatersjef og direktør. Arbeidsted er selskapets lokaler i Bergen. Tiltredelse ved sesongstart i august 2024. Søknad med CV sendes til tone.tjemsland@ncb.no NB! I henhold til Offentleglova §25 kan søkerlisten bli offentliggjort ________________________________________________________________ The rehearsal director is part of the company's leader group team and producer team. The rehearsal director have personnel responsibility for the company's 14 dancers and serve as the artistic deputy for the artistic director. Responsibilities:

 • Contribute to realizing the artistic vision of the artistic director and Carte Blanche's goals
 • Responsible for overseeing the dance-related aspects of CB's repertoire, as well as providing professional advice to the artistic director
 • Professionally responsible for the dancers' daily class and other competence development
 • Lead and organize the dancers' work with the company's repertoire
 • Assistant to guest choreographers
 • Artistic responsibility during tours and guest performances
 • Responsible for video documentation for re-staging and archives
 • Maintain dialogue with the company's health team

Qualifications:

 • Strong artistic and dance background
 • Experience in personnel management and administrative work
 • Experience as a rehearsal director or equivalent
 • Good written and verbal communication skills in English, preferably also a Scandinavian language
 • Good collaboration skills
 • Ability to work independently and in a structured manner
 • Ability to work in a team

We offer:

 • Challenging and varied work in a creative and international environment
 • Salary and pension benefits according to collective agreements

The position reports to the artistic director and the general manager. The workplace is the company's premises in Bergen. Start date is set to August 2024, at the start of the season. Applications with CV should be sent to tone.tjemsland@ncb.no For further information, contact Artistic Director Annabelle Bonnéry at phone number +47 900 47 112 or General Manager Tone Tjemsland at phone number +47 918 41 153 NB! In accordance with the Public Records Act §25, the list of applicants may be made public. Om arbeidsgiveren Carte Blanche arbeider med norske og internasjonalt anerkjente koreografer og har som mål å være en pioner innenfor nyskapning, presentasjon og utvikling av samtidsdans i Norge og utlandet.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no