S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk

Programkoordinator - KHiO Avdeling Teaterhøgskolen


Arbeidsgiver
KHiO Avdeling Teaterhøgskolen

Stillingstittel
Programkoordinator

Arbeidssted
Oslo

Frist
5. august 2024

Kontakt
Victoria Meirik
Dekan
+ 47 900 55 784
victmeir@khio.no

Søk på stillingen
Del annonse
https://scenekunst.no/stillingsannonser/programkoordinator-khio-avdeling-teaterhogskolen
Facebook

Er du vår nye programkoordinator?

Avdeling Teaterhøgskolen har ledig en 100% fast stilling!

Vi ser etter deg som vil bygge systemer og prosesser for å styrke driften av både master i teater og bachelorprogrammene skuespill og regi. Videre trenger vi deg med god kunnskap om og erfaring med prosessorientert arbeid, samt gode IKT kunnskaper. Du må være fremoverlent og dypt engasjert i det å systematisere, rapportere og å finne løsninger. Vi tilbyr et engasjert arbeidsmiljø med mange muligheter for å styrke din kompetanse. Stillingen som programkoordinator er underlagt dekan. Du vil samarbeide med faglig programansvarlige og fagmiljøet ellers om administrativ gjennomføring av studieprogrammene, blant annet med ansvar for planlegging, koordinering, rapportering og formidling. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Bistå dekan med god fagadministrativ utvikling og drift av avdelingen og programmene
 • Bistå dekan og programrådsleder i å lede en endringsprosess over 2-3 år på BA i skuespill og regi, rettet mot en samlet BA i teater
 • Inngå i team med programrådsleder i å drifte MA teater, BA regi og BA skuespill
 • Inngå i Teaterhøgskolens driftsteam for å strukturere avdelingen
 • Bistå dekanen med å følge opp fagansattes undervisningsoppgaver (i henhold til arbeidsplan)
 • Være studentkontakt for programadministrative saker for studenter
 • Koordinere og utforme semester- og undervisningsplan og vurderingsformer
 • Være sekretærfunksjon for programrådet på Teater
 • Koordinering av arbeid i opptakskomiteen og eksamensavvikling i samarbeid med studiekonsulent
 • Koordinering og oppfølging av studentenes sceneproduksjoner (koordinering av avgangsforestillinger)
 • Administrativ oppfølging av gjestelærere/timelærere og veiledere i samråd med fagmiljøet
 • Delegert attestasjonsansvar for studieprogram
 • Forfallende oppgaver knyttet til den daglige drift av studieprogrammet må påregnes

Du forutsettes å delta i avdelingens strategiske utvikling og bidra til fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieretning og programkoordinatorrollen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Dokumenterbar relevant realkompetanse for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte krav om høyere utdanning
 • Minst tre års administrativ- og organisatorisk erfaring innenfor relevante arbeidsområder
 • Gode IKT-kunnskaper, særlig i Word, Excel og PowerPoint, og relevante læringsplattformverktøy
 • Gode budsjettforståelse og erfaring med budsjettansvar
 • God organisasjonsforståelse og erfaring med ledelse innenfor organisasjonsendring
 • Ha gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det er også en fordel om du har:

 • Erfaring fra og kunnskap om utdanningssektoren

Personlige egenskaper

Stillingen innebærer tett samarbeid med dekan, fagansatte, studenter og administrasjonen innen ulike fagområder. Vi ser derfor etter deg som har gode samarbeids - og kommunikasjonsevner. I tillegg ser vi for oss at du:

 • har evne til å jobbe systematisk og analytisk
 • har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, samt trives med administrative arbeidsoppgaver
 • har evne til selvstendig prosjektarbeid og god gjennomføringsevne
 • har evne til å jobbe langsiktig og strategisk med å iverksette avdelingens og Kunsthøgskolens strategi
 • er fleksibel og har evne til fordypning
 • trives med et stort spenn i arbeidsoppgaver
 • har interesse for og kjennskap til scenekunstfeltet
 • har evne til å drive frem gode prosesser

Personlig egnethet vektlegges. Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Stort kunst - og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Vi tilbyr lønn som rådgiver fra kr. 575 400 (ltr. 59) til kr. 657 300 (ltr. 67) i Statens regulativ avhengig av kvalifikasjonen. Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Les dette før du søker!

Send inn søknaden din elektronisk via Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a. Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge. Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a. Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om fagområdet og avdelingen fås ved henvendelse til dekan Victoria Meirik, mobil: + 47 900 55 784, e-post: victmeir@khio.no Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål), kan HR kontaktes på e-post: HR@khio.no Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Kunsthøgskolen i Oslo har cirka 570 studenter, 275 ansatte og rundt 760 time- og gjestelærere. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og skolen ble i januar 2018 vitenskapelig høgskole. Kunsthøgskolen holder til i den gamle Seilduksfabrikken ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo. Med et areal på 43.000m2 er dette et av Nord-Europas største anlegg for kunst og design. Skolen er tilsluttet det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Nærmere opplysninger om Kunsthøgskolen i Oslo finner du på: https://www.khio.no Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget. Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi, og en masterutdanning med fire fordypninger i henholdsvis scenetekst, regi, scenografi og skuespillerfag. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no