S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk

Produksjonssjef - Østfold Internasjonale Teater


Arbeidsgiver
Østfold Internasjonale Teater

Stillingstittel
Produksjonssjef

Arbeidssted
Kråkerøy - Østfold

Frist
6. desember 2023

Kontakt
Vilde Broen, Administrativ leder
952 56 673

Søk på stillingen
Del annonse
https://scenekunst.no/stillingsannonser/produksjonssjef
Facebook

Vil du være med å utvikle Østfolds regionteater? Østfold Internasjonale Teater (ØIT) er et offentlig eid institusjonsteater for Østfold med formål å være Østfolds regionteater. Teatret søker produksjonssjef med teaterfaglig bakgrunn som brenner for scenekunst og ønsker å jobbe med vårt samfunnsoppdrag. ØIT produserer egne forestillinger, co-produserer med både det frie feltet og andre institusjoner og presenterer gjestespill. Produksjonene spenner fra stedspesifikke produksjoner og kunst i det offentlige rom, til turnéproduksjoner på mindre scener og i og i Den kulturelle skolesekken. ØIT er partner i det internasjonale nettverket IN SITU, og engasjerer både nasjonale og internasjonale kunstnere. Teatret har en dedikert produksjonsavdeling med en kurator-produsent, en produsent og en prosjektkoordinator. Du vil få en sentral rolle i å videreutvikle avdelingen i grensesnittet mellom kunst og ressurser, og være en del av teatrets pågående arbeid med å bygge en fleksibel og robust organisasjon for fremtiden. Vi søker deg som har erfaring med ledelse og ressursplanlegging, forståelse for ulike kunstuttrykk og kunstneriske prosesser, evnen til å ha overblikk og et langsiktig perspektiv. ØIT er et teater med store kunstneriske ambisjoner og høyt aktivitetsnivå som stadig pløyer ny mark. Teatrets produksjonslokaler og kontorer er på Kråkerøy i Fredrikstad. Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle produksjonsavdelingen i tråd med teatrets overordnede strategi
 • Fag- og personalansvar for medarbeiderne i avdelingen.
 • Langtidsplanlegging, arbeidstidsplanlegging, utredning og budsjettering av teatrets produksjoner.
 • Være en del av teatrets ledelse og bidra til en positiv utvikling av teatret.
 • Produsere utvalgte produksjoner
 • Annet aktuelt arbeid i avdelingen og ved teatret, herunder samarbeid med eksterne aktører.

Egenskaper Du har

 • evne til å sette deg inn i kompliserte temaer og både ha overblikk og øye for detaljer
 • interesse for å forstå ulike produksjoners behov, og evne til å sette gode rammer som både ivaretar disse behovene og sikrer nødvendig progresjon og effektiv ressursutnyttelse.
 • gode samarbeidsevner og verdsetter kollektivt arbeid, i scenekunsten og i hverdagen
 • en strukturert arbeidsform med god evne til å prioritere
 • evne til å kommunisere fleksibelt og tydelig med kollegaer og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra institusjonsteater, gjerne med produsenterfaring. Erfaring med kunst i offentlig rom er en fordel.
 • Minimum bachelor innen relevant fagfelt (kan evt. kompenseres med relevant erfaring)
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til avtaleverk i scenekunstsektoren
 • God kunnskap og erfaring med ulike IT-systemer, inkludert produksjons- og planleggingsverktøy
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne – på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Fast heltidsstilling i tariffregulert virksomhet
 • En selvstendig og sentral rolle i organisasjonen
 • Gode og dedikerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelsesform: Fast I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. ØIT er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Dersom ØIT mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres. Østfold Internasjonale Teater AS ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Om arbeidsgiveren

Østfold Internasjonale Teater AS (ØIT) fungerer som regionteatret for Østfold. ØIT er lokalisert i Fredrikstad og eid av Viken (Østfold) fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. ØIT ble etablert høsten 2019 med oppstart 1.1.2020. Teatret har 10 ansatte, fordelt på produksjon, administrasjon, teknisk, kommunikasjon og marked, samt kunstnerisk leder ansatt på åremål. ØIT har som oppdrag å initiere, skape og formidle scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er et turnerende teater med lokalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, og har en særlig satsning på kunst i det offentlige rom og stedsspesifikk scenekunst.

https://www.oit.no/


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no