S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk

Dramaturg - Dramatikkens hus


Arbeidsgiver
Dramatikkens hus

Stillingstittel
Dramaturg

Arbeidssted
Oslo

Frist
18. mars 2024

Kontakt
Christina Friis
Administrativ leder
99 00 39 29

Søk på stillingen
Del annonse
https://scenekunst.no/stillingsannonser/dramaturg-dramatikkens-hus
Facebook

Dramatikkens hus søker dramaturg i åremål i 100% stilling.

Ansettelsesform: Engasjement

Til vårt dramaturgiat søker vi en faglig sterk, selvstendig og strukturert dramaturg til et åremål på fire år, med mulighet til forlengelse. Oppstartsdato 15.08.2024. Dramaturgiatet vurderer hvilke tekster og prosjekter som støttes og utvikles. Våre dramaturger programmerer også lesninger, seminarer, foredrag og andre dramatikkfaglige møteplasser. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientering er viktige egenskaper for å fylle rollen til beste for kunstnerne vi jobber med. Dramaturgene rapporterer til kunstnerisk leder. Arbeidsoppgaver vil blant andre være:

  • Behandle og vurdere søknader om støtte og andre henvendelser til dramaturgiatet.
  • Faglig oppfølging av dramatikere og prosjekter – bidra til å synliggjøre dramatikken og dramatikerne overfor teaterfeltet og mulige produsenter.
  • Dramaturgiatet samarbeider med produksjonsleder, kommunikasjonsansvarlig og øvrige ansatte for å gjennomføre og synliggjøre våre aktiviteter og arrangementer.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant høyere utdanning, som for eksempel dramaturgstudier, annen teaterutdanning, litteraturstudier, språkfag eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning.
  • Omfattende kunnskap om scenetekst, nasjonal og internasjonal, såvel som konseptbasert, sjangeroverskridende og kollektivt basert dramatikk.
  • God oversikt over samtidsdramatikken, både innenfor institusjoner og fri scenekunst.
  • Svært god og presis skriftlig og muntlig formuleringsevne.
  • Gode IT-kunnskaper.

Vi er en liten organisasjon som jobber tett sammen på tvers av avdelinger og fagfelt. Arbeidsspråket er norsk, flerspråklige kandidater oppfordres til å søke. For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med administrativ leder Christina Friis. Om arbeidsgiveren

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av dramatikk på bokmål, nynorsk og nasjonale minoritetsspråk, og er scenekunstfeltets utviklingsarena og prøverom. Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum. Vi er en fagarena og møteplass for et bredt spekter av scenekunstnere. Vi arrangerer ukentlig foredrag, seminarer, arbeidsvisninger, festivaler og andre egne arrangementer. Vi jobber tett med både institusjonsteatrene og det frie feltet. Vi tildeler midler og ressurser til scenekunstnere. Dramatikkens hus eier et teaterbygg på Grønland med to scener og leier ut arealer til baren Oslo Mekaniske Verksted. Stiftelsen er finansiert av Kulturdepartementet og Oslo Kommune.

https://www.dramatikkenshus.no/


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no