S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk

Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innen regi - Kunsthøgskolen i Oslo


Arbeidsgiver
Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo

Stillingstittel
Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innen regi

Arbeidssted
Oslo

Frist
1. desember 2023

Kontakt
Dekan Victoria Meirik
900 55 784 / victmeir@khio.no

Søk på stillingen
Del annonse
https://scenekunst.no/stillingsannonser/doktorgradsstipendiat-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid-innen-regi
Facebook

Vi har to ledige stillinger som doktorgradsstipendiat innen regi ved avdeling Teaterhøgskolen!

Om Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) består av seks avdelinger innen utøvende og skapende kunstnerisk praksis som sammen gir et rikt multi-disiplinært fagmiljø: Kunst og håndverk, dans, design, billedkunst, opera og teater. Kunsthøgskolen utdanner og utvikler utøvere og skapere på de høyeste internasjonale nivå innenfor og på tvers av disse kunstneriske fagfelt.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er i kjernen av mange kunstneriske arbeidsprosesser, og KHiO understøtter og utvikler dette fra bachelornivå til doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsutdanningen gir utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet en rettmessig plass i det høyere utdannings- og forskningssystemet, og anerkjenner de utøvende og skapende kunstfagenes selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjon.

Kunsthøgskolens doktorgradsprogram har som mål å drive kunstnerisk utviklingsarbeid med internasjonal relevans som frembringer ny kunst, scenekunst og design, ny kunnskap og nye perspektiv på kunst, kultur og samfunn gjennom en undersøkende praksis. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende og utvikle fagfeltet og stipendiatens egen praksis – og er sterkt forankret i kunstnerisk praksis.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Nye kunnskapsrom og kontekstuelle rammeverk oppstår gjennom det kunstneriske utviklingsarbeidet og bidrar til ytterligere styrking av kunstnerisk produksjon, design og scenekunst.

Kunsthøgskolen deltar i den nasjonale Forskerskolen som gir metodisk innføring og opplæring i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsstipendiater forventes å delta aktivt i fagmiljø innen kunstnerisk utviklingsarbeid både på KHiO og nasjonalt. Ved KHiO er stipendiatene ansatt ved en av de ulike avdelingene, og vi har normalt 20-25 aktive doktorgradsstipendiater til enhver tid fordelt på alle 6 avdelinger.

Om stillingene

For 2024 er det to ledige stillinger som doktorgradsstipendiat innen regi ved avdeling Teaterhøgskolen.

Ved avdeling Teaterhøgskolen ser vi etter scenekunstnere med bakgrunn fra regi. Videre ser vi etter prosjekter som er tydelig forankret i et praktisk og studionært arbeid, og som er basert på metoder og konsepter som utvikler og utfordrer egen og andres praksis. Prosjektet bør bidra til forståelsen av hva et kunstnerisk utviklingsarbeid kan være, samt ha potensiell betydning for scenekunstfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Et vesentlig fokusområde vil være kollektive strategier. Det blir også lagt vekt på oppdatert og kritisk kontekstforståelse i et scenekunstfelt som er i rask endring.

Den ene stipendiatstillingen er orientert mot regi og kollektivt skapende arbeid i eksperimenterende eller ikke-hierarkiske arbeidsstrukturer. Den andre stillingen er orientert mot regi og nye perspektiver rundt skuespillerens arbeid med dramatisk tekst/scenetekst. Vi ser etter deg som har regi som fokusområde, men du kan ha tverrfaglig bakgrunn og erfaring fra flere områder i scenekunsten.

På Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Teaterhøgskolen, er du en del av et bredt kompetansemiljø, både nasjonalt og internasjonalt. Våre fagmiljø og fasiliteter som scener og studioer, samt studenter på BFA - og MFA-nivå, gir gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold for praktisk kunstøvelse. Det er derfor avgjørende at du ønsker å utvikle kunnskap som kan være relevant i høyere teaterfaglig kunstutdanning.

For mer informasjon om avdelingen og studieprogrammene se khio.no

Informasjonsmøte

Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer et informasjons-webinar for søkere 1.november.2023 fra kl. 17:00-19:00. Påmelding til webinaret skjer på khio.no. Påmeldingslenke publiseres 2 uker før informasjonsmøtet.

Tiltredelsesdato: 01.10.2024

Søknadsfrist: 01.12.2023

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Administrasjonsspråket ved Kunsthøgskolen er norsk. Ved ansettelse stilles krav om at ansatte oppnår en viss norskkompetanse innen rimelig tid.

Krav til søker og til søknaden

  • Søker må kunne vise til anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang og nivå.
  • Søker må normalt ha minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.

Kunsthøgskolen tilbyr:

  • Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid og med rettigheter og plikter som gjelder for ansatte ved statlige universiteter og høgskoler og Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat
  • Ved ansettelse i stillingskode 1017 Stipendiat etter Hovedtariffavtalen gis en minimumslønn på kr 532 200 (ltr. 54) og automatisk lønnsutvikling i inntil 3 år med 3% årlig stigning (Akademikerne og Unio)
  • Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse

Søknad

Det søkes gjennom Kunsthøgskolens søknadsportal jobbnorge.no.

Følgende vedlegg er obligatoriske og må lastes opp i søknadsportalen:

VENNLIGST MERK ALLE VEDLEGG TYDELIG

Vedlegg 1: Utfylt søknadsskjema, lastes ned her: doktorgradsprogram - Kunsthøgskolen i Oslo

Vedlegg 2: Dokumentasjon av den utdanning og de kvalifikasjoner som kreves for tilsetting som doktorgradsstipendiat og opptak til doktorgradsprogrammet, dvs. utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus (vitnemål eller dokumentasjon på tilsvarende kompetanse).

Vedlegg 3: Utfyllende CV (i tillegg til å bruke CV funksjonen i søknadsportalen skal det vedlegges en egen CV om kunstnerisk praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid)

Vedlegg 4: Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet

Det kan sendes inn dokumentasjon av maksimum 10 arbeider, f.eks.:

  • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved video, fotografier eller liknende
  • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
  • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
  • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Dokumentasjonen leveres samlet som én PDF fil.

Søknadsskjema og vedlegg kan være på skandinavisk eller engelsk språk. Alle vedlegg må være elektroniske og kunne lastes opp. Kun materiale innsendt gjennom søknadsportalen innen søknadsfristen vil bli vurdert. Søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil ikke bli vurdert.

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Victoria Meirik, mobil: 900 55 784, e-post: victmeir@khio.no

For generell informasjon om Kunsthøgskolens doktorgradsprogram, vennligst se her: doktorgradsprogram - Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For utfyllende informasjon vises det også til informasjon på Kunsthøgskolens nettsider: doktorgradsprogram - Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med HR: hr@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med "Doktorgradsstipendiat - avdeling Teaterhøgskolen".

Kunsthøgskolen i Oslo gir ingen individuell veiledning om søknadsprosessen.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no