S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk

Arenaansvarlig - Davvi Scene/Davvi Lávdi


Arbeidsgiver
Davvi Scene/Davvi Lávdi

Stillingstittel
Arenaansvarlig

Arbeidssted
Nordland, Troms og Finnmark

Frist
15. mai 2024

Kontakt
Susanne Næss Nielsen
+47 48 24 33 73
susanne@davvi.org

Søk på stillingen
Del annonse
https://scenekunst.no/stillingsannonser/arenaansvarlig-davvi-scene-davvi-lavdi
Facebook

Davvi – Senter for scenekunst etablerer i 2024 Davvi Scene/Davvi Lávdi, et unikt nomadisk scenehus. Lavvoen skal fungere som et mobilt scenerom på steder i Nord-Norge, der det ikke er infrastruktur for scenekunst i dag. Lavvoen vil flytte rundt i landsdelen året rundt.

Vi leter nå etter en innovativ og systematisk arenaansvarlig som kan sikre at kunstnere og publikum får det beste ut av lavvoen.

Stillingen er en fast 50% stilling, med tiltredelse snarest mulig, senest 1. august 2024.

Søknadsfrist 15. mai. 2024.

Oppgaver:

Arenaansvarlig er hovedkontakt og koordinator for planlegging av lavvoens innhold, årshjul, HMS og tillatelser. Dette omfatter blant annet myndighetskontakt for tillatelse av midlertidige bygninger i de kommuner lavvoen besøker. Arenaansvarlig vil også fungere som kontaktperson for de som ønsker å benytte seg av scenen, samt fungere som sekretær for det kunstneriske rådet som leder arbeidet med programmering og innholdsutvikling.

Som arenaansvarlig er det deg som står for forarbeid, planlegging og gjennomføring av prosjekter i lavvoen og har ansvar for god oppfølging av instruks og regelverk for sikkerhet og HMS. Arenaansvarlig er bindeledd mellom organisasjonen og samarbeidspartnere og vil derfor ofte forhandle på vegne av Davvi Scene/Davvi Lávdi. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid, særlig i forkant av større arrangementer. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Den ideelle kandidaten har følgende kompetanse:

 • Relevant produksjons- og arrangementskompetanse
 • Grunnleggende forståelse for sceneteknikk
 • Evne til å forstå og insistere på oppfølging og kvalitetssikring av HMS-rutiner
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Beslutningsdyktig og handlekraftig
 • Evne til å bygge gode relasjoner og samarbeid med ulike miljøer og aktører i landsdelen
 • Skaper gode rammer for andres arbeid

Vi søker en kollega som har erfaring fra scenekunstfeltet eller andre utøvende/skapende kunstformer. Det er en fordel hvis du kjennskap til hva som beveger seg i det nordnorske kulturfeltet, men det er ikke et krav. For den rette kandidaten kan vi være behjelpelig med å utvide stillingsprosenten som vil omfatte annet produsentarbeid.

Vi ønsker å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. Personer med normbrytende funksjonsvariasjoner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Du er den eneste som har en slik jobb, og du har derfor stor mulighet til å prege arbeidet
 • Spennende utfordringer og muligheter til personlig utvikling Stor grad av selvstendighet
 • Arbeid i internasjonalt miljø med valgfri arbeidsplass, med enten Bodø, Tromsø eller Hammerfest som base
 • Mulighet til å være tett på utviklingen av scenekunst i Norge
 • En høyintensiv arbeidsplass med dyktige kollegaer som trives på jobb

For personer bosatt i Finnmark gis reduksjon i personbeskatningen, nedskrivning av studielån og gratis barnehage.

Kontaktperson: Susanne Næss Nielsen, telefon +47 48 24 33 73 Søknad og CV sendes til susanne@davvi.org Søknadsfrist 15. mai 2024

llustrasjon: 3RW Arkitekter


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no