S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Sigrid Røyseng
Debatt
Det handler om maktfordeling

Hver våkne time mener vi at kulturpolitikkens demokratiske hensyn må holdes opp mot hensynet til effektiv ressursutnyttelse, det skriver de to medlemmene av utvalget for statens kunstnerstipend, Sigrid Røyseng og Ánde Somby, og følger opp kritikken av omorganiseringen av Kulturrådet.

av Sigrid Røyseng, Ánde Somby
Debatt
Ubesvarte spørsmål om Kulturrådet

Sigrid Røyseng og Ande Somby som begge er medlem av utvalget for Statens kunstnerstipend og fra henholdsvis Norges Musikkhøgskolen og Universitetet i Tromsø, svarer her direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen på hennes siste svar om omorganiseringen av Kulturrådet.

av Sigrid Røyseng, Ánde Somby
Debatt
Kulturråd eller direktorat?

To medlemmer av utvalget for statens kunstnerstipend, Sigrid Røyseng fra Norges musikkhøgskole og Ánde Somby fra rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, skriver i dette debattinnlegget om en bekymring for at Kulturrådet omgjøres til et direktorat.

av Sigrid Røyseng, Ánde Somby

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no