S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Nanna Baldersheim – 12. desember 2011

Vil ikke ha teatervitenskap i Oslo


Publisert
12. desember 2011
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Nanna Baldersheim
Nyheter

“HF vil gå i dialog med de humanistiske fakultetene i Bergen og Trondheim om en intensjonsavtale for å få plassert det nasjonale ansvaret for teatervitenskap på én institusjon. HF ved UiO er på dette tidspunkt ikke beredt til å påta seg et slikt ansvar.” Vedtak fra Fakultetsstyremøtet den 9.12.2011.

Dette er SAK: Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren.

Formålet er å få til sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner.

Norges forskningsråd vedtok i 2008 en Nasjonal strategi for humanistiske fag. Strategien ble utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Et av punktene i strategien lyder: De humanistiske fagmiljøene bør gjennomføre en kartlegging av små fag og ut fra denne lage en nasjonal plan med tiltak for ressurs- og arbeidsdeling.

De norske HF-fakultetene har, gjennom sitt samarbeidsorgan Nasjonalt fakultetsmøte, iverksatt SAK-prosjekter innen en rekke ulike fag. Prosjektene er støttet økonomisk av Kunnskapsdepartementet.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/vil-ikke-ha-teatervitenskap-i-oslo/
Facebook

Teatervitenskap kan forsvinne fra Oslo – det ønsker i alle fall institutt- og fakultetsledelsen ved Universitetet i Oslo.

På fredag møttes styret ved det Humanistiske Fakultet for å avgjøre fagets framtid i hovedstaden. De vil samle teatervitenskap ved ett av universitetene som tilbyr faget, men ønsker ikke at det blir Oslo.

— Det kom tydelig fram at det var en forståelse hos alle styremedlemmene om at hvis ikke Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo tar på seg nasjonalt ansvar for teatervitenskap, betyr det nedleggelse for faget ved Universitetet i Oslo.

Sara Hammer er teatervitenskapstudent og medlem av det nyopprettete fagutvalget ved Universitetet i Oslo. På fredagens fakultetsstyremøte var hun observatør uten talerett. Her forteller hun om hvordan hun opplevde møtet hvor

— Det var en allmenn enighet på møtet om at de andre alternativene som blir presentert i SAK- rapporten, som samarbeid mellom institusjonene, ikke er sannsynlige. Digitalt samarbeid er for ressurskrevende. Det kom fram at HF regner nasjonalt ansvar for faget som det mest sannsynlige og realistiske alternativet.

Hva betyr nasjonal ansvar?

— Slik jeg har forstått det, er det ment som et positivt tiltak. I situasjoner hvor det finnes flere små fagmiljøer som kan komme til å måtte legges ned, gir man én institusjon nasjonalt ansvar. Denne institusjonen forplikter seg til å opprettholde og å satse på faget over tid, uten at det betyr at de andre institusjonene får klarsignal for å legge faget hos seg. Slik sikrer man faget på landsbasis.

Dersom Oslo får nasjonalt ansvar for teatervitenskap, betyr det at teatervitenskap i Bergen eller Trondheim kan bli lagt ned?

— Nasjonalt ansvar betyr ikke at de andre legges ned. I alle fall ikke i prinsippet. Oslo er ikke mer berettiget enn Bergen eller Trondheim til å ha nasjonalt ansvar, men det virker som den eneste muligheten vi har til å redde teatervitenskap i Oslo. På fakultetsstyremøtet var det klar stemning for at en av institusjonene skal ha nasjonalt ansvar, og mitt inntrykk som observatør er at de mente at Oslo ikke skal ha dette ansvaret. Vi frykter at det betyr utfasing for Oslo fordi Oslo har kniven på strupen og er ekstra utsatt på grunn av personalsituasjonen med en ansatt som er i permisjon og som ikke blir erstattet og fordi en annen går av med pensjon innen tre år. HF må dessuten kutte i fagporteføljen, og inntrykket vårt er at vi er ønsket nedlagt av vårt eget fakultet.

Hammer mener at det er en dårlig løsning å gi ett av de tre lærestedene ansvaret for faget.

— Det er viktig å beholde teatervitenskap i Bergen, Trondheim og Oslo. De er svært ulike og vi trenger alle institusjonene. Men samtidig må vi være realistiske. Det er tydelig at i alle fall HF i Oslo vil tale for nasjonalt ansvar, og samtidig for at Oslo ikke skal ha dette ansvaret. Vi er nødt til å kjøpe oss tid. Om det blir nasjonalt ansvar, ønsker vi derfor at det skal være i Oslo, selv om det er ne uheldig løsning, men det er den eneste sjansen vi har til å overleve. Men vi skal selvsagt gjøre alt for å se om det finnes andre alternativer. Om Oslo så skulle få nasjonalt ansvar, er vi klare for å kjempe videre for å bevare teatervitenskap ved alle de tre institusjonene.

Dere opplevde også en viss støtte på møtet?

— Jeg fikk et klart inntrykk av at styremedlemmene ønsker en mer ryddig, klar og velbegrunnet prosess. Det gjør vi ved faget også. På møtet var det enighet om at styremedlemmene ikke følte at de hadde grunnlag for å si at Oslo IKKE skulle ha nasjonalt ansvar for teatervitenskap – men heller ikke grunnlag for at de kunne ta det. Det er i dette spørsmålet fakultetsstyret mente de trengte bedre begrunnelse og oversikt. Det ble vedtatt at HF skal foreta en gjennomgang av sin fagportefølje og vurdere hvilke fag de ønsker å satse på.

Scenekunst.no i morgen: Les intervjuet med Trine Syvertsen, professor og dekan for det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no