S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 7. desember 2011

Vidt mandat


Publisert
7. desember 2011
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter

Kulturutredningen 2014 er et utvalg nedsatt av Kulturdepartementet. Det har som hovedoppgave å evaluere den rødgrønne kulturpolitikken fra 2005 og fram til i dag, og å komme med forslag til overordnede føringer i årene som kommer. Arbeidet ledes av tidligere kulturminister og Sp-leder Anne Enger, som nå er fylkesmann i Østfold.

Kulturutrederne er: Leder: Anne Enger, fylkesmann i Østfold, tidligere kulturminister (1997-99) Anne Eriksen, professor, kulturforsker ved UiO Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag Lene Hansen, grunnlegger av Riddu Riddu-festivalen Corinne Lyche Campos, danser og produsent, kulturkonsulent Drammen kommune Marit Eikemo, forfatter og journalist, leder Litteratursymposiet i Odda Ingrid Røynesdal, pianist og statsviter, avdelingsdirektør Troldhaugen Tale Hungnes, generalsekretær Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner Kjell Magne Mælen, dekan UiT, doktorgrad i publikumsutvikling Martin Revheim, avtroppende direktør i MIC, ny hussjef for Sparebankstiftelsen Eivind Nåvik, konsulent Kulturskolerådet Oppland og Hedmark Sjur Paulsen, daglig leder Filmkraft Rogaland AS Geir Berdahl, forlagssjef Oktober, leder Forleggerforeningen Arne Nøst, maler, grafiker, musiker, teatersjef Rogaland Teater

Kilde: Fagbladet Musikk*Kultur


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/vidt-mandat/
Facebook

Anne Enger leder kulturutredningen 2014.

Skal evaluere kulturpolitikken etter 2005.

Om ett år skal den omfattende evalueringen være ferdig.

– Mandatet er vidt, derfor kan vi ikke forvente en evaluering på detaljnivå. NOU-en vil ha en bred tilnærming og komme med innspill til en overordnet politikk etter kulturløftene. Selv om det er begrenset tid, skal vi oppfylle oppdraget; å evaluere kulturløftene, og stake ut kursen videre, sier utvalgsleder Anne Enger, fylkesmann i Østfold til fagbladet Musikk-Kultur.

På spørsmål fra bladet om et liknende forskningsoppdrag fra Finansdepartementet hadde blitt tatt seriøst – «gi en utredning om den økonomiske politikken etter 2005» – minner Enger om at kultur som politikk er et relativt nytt begrep.

– Jeg synes ikke det er så rart at mandatet er vidt. Du må huske på at kultur ble politikk først etter krigen, og Kulturdepartementet har en kort historie. Med mandatet vi har fått, signaliserer departementet at kulturpolitikk er like viktig som pengeøkonomi.

Enger forteller at året 2005 markerer en oppvurdering av kulturfeltet i politikken, i alle fall om en skal dømme etter bevilgninger.

– Det er åpenbart at dette året markerer starten på en vekst i pengemengden til kultur. Men om det har vært gjort tydelige nok prioriteringer til å si at her går det et skille, det er jeg usikker på. Det som kanskje er mest bemerkelsesverdig er at det dette året ble en bred politisk enighet om å bevilge penger til kultur, sier hun.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no