S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Ørjan Hattrem – 30. mai 2016

Vår kjære Sandra har gått bort

Sandra Mladenovitch, 2009.


Publisert
30. mai 2016
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Minneord Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/var-kjaere-sandra-har-gatt-bort/
Facebook

– Hennes bidrag var den viktigste faglige drivkraften for oppstarten av en skuespiller-utdanning i Verdal, skriver Ørjan Hattrem.

Denne sterke, tydelige, levende, engasjerte kvinnen med et særskilt blikk for sine studenter har forlatt oss. Hennes bidrag til å i det hele tatt skape en skuespillerutdanning i Verdal var den viktigste faglige drivkraften for oppstarten av vår utdanning. Sandra har vært vårt faglige anker for skolens utvikling, og hennes bidrag med å bygge skolen med grunnverdier som; kontinuitet, organisk sammenheng, dialog mellom fag og faglærere vil være bærebjelker også videre. Hun har vært med å bygge en helhet og samtidig er pedagogikk for henne, hver enkelt student som hun skriver om.

Sandra kommer fra et land som ikke finnes. Jugoslavia, som bestod av syv delstater, men som for henne var ett land. Et stolt land med en særegen posisjon i Europa. Landet mellom øst og vest, landet med et sosialistisk styre med dype kulturelle tradisjoner som satte kunst høyt. Hun hadde i sin oppvekst forhold til tre byer, Beograd, Sarajevo og Zagreb som var hennes hjemby.

Hun kom til Paris 20 år gammel for å gå på Lecoq, og hadde med seg mye teatererfaring fra sitt hjemland. Men Lecoq som skole skulle forandre hennes liv, og Paris er etter dette blitt hennes hjemby.

Med seg i bagasjen hadde hun noe annet. Hun hadde lest litteratur fra Norge, og hadde fått et sterkt ønske om en gang å bli kjent med landet. I løpet av årene på Lecoq snakket hun så varmt om dette landet i nord at Jacques Lecoq en gang på 80-tallet sa, du kommer helt sikkert til å flytte dit en gang.

Fra Paris så hun sitt hjemland gå i oppløsning. Fra 1991 til 1995 pågikk det en krig i det gamle Jugoslavia. En grusom krig, med brutal kraft, som splittet mennesker som før hadde levd side ved side. Hennes tre byer ble til tre hovedsteder. Der hun før kunne reise fritt var det nå et fiendskap av dimensjoner som var vanskelig å begripe. Krigens destruktive kraft preget mange mennesker, også mennesker som var nær Sandra. Da blir kunsten så viktig, og relasjoner til mennesker og dialogen i teaterrommet for å skape forståelse og forbindelse får en annen betydning og en annen drivkraft.

Sandra flyttet tilbake til Paris sommeren 2015, etter 10 års innsats for skuespillerutdanningen i Verdal. Hennes siste arbeid var sammen med Ragna Lindboe på verdalslaboratoriet med vår 3. klasse i januar 2016. Jeg er opptatt av de nærmeste inn i sorgen for hennes bortgang.

Venn og kollega Ørjan Hattrem


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no