S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Helene Hillestad, Rune Håkonsen – 18. desember 2020

Svar på Roshauws tre gode spørsmål

Skjermbilde fra https://www.nrk.no/anmeldelser/musikkanmeldelser-1.14181228


Publisert
18. desember 2020
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt Musikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/svar-pa-roshauws-tre-gode-sporsmal/
Facebook

Prosjektleder for anmeldelser i NRK, Rune Håkonsen, og redaksjonssjef i NRK Kultur, Helene Hillestad, svarer på Filip Roshauws tre spørsmål.

Filip Roshauw skriver i en kronikk på Scenekunst.no at «musikkanmeldelser har klart overgangen til nettaviser og strømmevirkelighet fryktelig dårlig», og at det har blitt nedprioritert på grunn av lave lesertall. Mange vil nok diskutere hvorvidt det er lesertall alene som er årsak, men ellers er dette er en presis observasjon.

Hvorfor er det blitt sånn? Hva er årsaken? Akkurat dette er jobben vår å finne ut av, og vi skal forsøke å svare på de tre spørsmålene Roshauw stiller.

  • «Ny satsing» er et diffust begrep. Når startet den, hvor langt er dere kommet og hva kan vi håpe på fremover?

NRK har jobbet lenge for å løse dette området best mulig for alle kanaler og plattformer. Etter å ha gjennomført flere undersøkelser blant publikum valgte vi å endre måten vi jobbet med anmeldelser. 21. januar 2020 etablerte vi en ny sentral anmelderredaksjon. Fire personer utgjør navet i NRKs arbeid med anmeldelser. De faste anmelderne og flere eksternt tilknytta frilansere samler kreftene for å utvikle dette feltet – innenfor alle sjangerområder.

For NRK er det viktig at vi når ut til publikum med det vi publiserer. Derfor har vi altså satt av folk og tid for å finne svar på det innledende spørsmålet – hvorfor har det blitt sånn?

Og i løpet av 2020 har publikums bruk av anmeldelser og anbefalinger på NRK.no økt. Musikkanmeldelsene og -anbefalingene har i faktiske tall gått fra praktisk talt ingenting de foregående årene til hundretusenvis av lesere i 2020. Vi har sett at publikum velger dette stoffet digitalt når vi tar innover oss at publikums behov for anmeldelser og måten folk opplever kultur har endret seg og at NRK må møte høye krav til publisering og presentasjon.

Med dette i bakhodet tenker vi mye på hvordan vi best kan møte ulike musikkinteresserte og -nysgjerrige. Den klassiske anmeldelsen vil nok bestå, men vi må lage et tilbud som speiler publikums interesser og måten de bruker musikk på. Det er her vi er i vårt arbeid akkurat nå.

Fremover skal vi utvikle videre hva denne helheten skal bestå av. Det inkluderer flere stemmer som kan bære kulturkritikk fra flere områder til alle våre plattformer. Men som Roshauw også peker på, er det «et umulig stort felt å dekke». Derfor har vi måttet prioritere. Og dermed gir svaret på neste spørsmål seg selv.

  • Mener du at satsingen på musikkanmeldelser kan karakteriseres som «bred» til nå?

Nei, men mye bredere enn i starten av året. Og om ett år er vårt mål å si det samme igjen. Kanskje med et «ja» først, men bare kanskje. Det vil med andre ord være sjangerområder som ikke blir prioritert på NRK.no og P3.no også fremover.

  • Når du sier at dette stoffet når ut til «langt flere enn tidligere» ­– er det en beskrivelse som også stemmer om du bare teller opp musikkstoffet, eller er det andre områder som står for økningen i lesertall?

Ja, det stemmer om vi bare teller opp musikkstoffet. For de 58 publiseringene innenfor musikkfeltet fra våre anmeldere på NRK.no siden 1. januar har publikumsbruken i 2020 doblet seg (gjennomsnitt fra første kvartal mot tredje og fjerde kvartal i år). Ser vi kun på «Best akkurat nå»-spalten på P3.no (som publiseres ukentlig), har økningen i publikumsbruk vært på 22 prosent i samme periode.

NRKs digitale tilbud av anmeldelser og anbefalinger er – og skal være – i endring. Vi mener kulturkritikk har en viktig rolle i det offentlige ordskiftet, at den skaper refleksjon, nye opplevelser og kritisk tenking. Vi mener også at dette må gjøres i takt med publikums behov og bruk av digitale plattformer.

Vi sier gjerne at vi jobber innsiktsbasert, men dersom vi utelukkende så på hvor mange «klikk» en anmeldelse fikk, så hadde vi aldri valgt å satse slik vi har gjort. Vi tror ikke at kunstkritikk i snitt kan få lesertall på linje med ribbeoppskriften på nrk.no/mat, men det er heller ikke målet. Målet er at det vi publiserer skal leses av dem som enten allerede er interessert i kultur eller dem som er nysgjerrige på den. Og at de skal bruke tid på det vi publiserer. Det vet vi nå er langt flere enn det lesertall og lesetid på anmeldelsene viste oss da vi startet. Vi har lært mye om publikum i 2020.

Det betyr at vi også setter publikum først når vi gjør veivalg fremover. For det er når vi blir valgt av publikum, at NRK kan utføre sitt allmennkringkasteroppdrag.

Vi er glade for Roshauws gode spørsmål og tar gjerne imot flere slike. Neste gang har vi forhåpentligvis mer ny innsikt vi kan dele.

Med vennlig hilsen

Prosjektleder for anmeldelser, Rune Håkonsen Redaksjonssjef i NRK Kultur, Helene Hillestad


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no