S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 11. januar 2012

"Spesielle forutsetninger for tilskudd"


Publisert
11. januar 2012
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter

«Spesielle forutsetninger for statstilskuddet»: Markeringa av Grunnlova i 2014 Kultursektoren vil spela ei viktig rolle i markeringa og feiringa av 200-årsjubileet for den norske Grunnlova i 2014. Det blir derfor forventa at tilskotsmottakarar under Kulturdepartementets på eit tidleg tidspunkt set i gang arbeid med å planleggja prosjekt og arrangement i samband med jubileet. Innhaldet bør vera i tråd med den profilen institusjonen har, og planar som gjeld grunnlovsjubileet, bør omtalast i budsjettsøknaden for 2012. (Fra tildelingsbrevet for 2011)

Spesielle forhold/satsinger i 2012 Kultursektoren vil spille en viktig rolle i markeringen og feiringen av 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014, og det forventes at Kulturdepartementets tilskuddsmottakere setter i gang arbeid med å planlegge prosjekter og arrangementer i tilknytning til jubileet, i tråd med sin profil på et tidlig tidspunkt. Planer knyttet til grunnlovsjubileet må omtales i forbindelse med budsjettsøknaden for 2013. Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet har utarbeidet overordnede føringer for jubileet, jf. www.stortinget.no.

I 2013 er det 100 år siden et enstemmig Storting vedtok å innføre allmenn stemmerett for kvinner i Norge, og kultursektoren bør delta i feiringa av stemmerettsjubileet 1913-2013.” (Fra tildelingsbrevet for 2012)

Kulturministre fra 2000: 2000-2001 Ellen Horn (AP) 2001-2005 Valgerd Svarstad Haugland (KrF) 2005-2009 Trond Giske (AP) 2009- Anniken Huitfeldt (AP)


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/spesielle-forutsetninger-for-tilskudd/
Facebook

Stortinget.

Tildelingsbrevene fra Kulturdepartementet har nettopp gått ut til teatrene. – Jeg er sosialdemokrat på min hals, men dette er å gå for langt, mener teatersjef.

Det er spesielt tildelingsbrevene for 2011 og 2012 som har fått teatersjef Terje Lyngstad ved Sogn og Fjordane Teater til å reagere. Det er spesielt et avsnitt som Lyngstad mener griper inn i teatrets kunstneriske frihet. Avsnittet er å finne på andre side under overskriften «Spesielle forutsetninger for statstilskuddet»:

Markeringa av Grunnlova i 2014: Kultursektoren vil spela ei viktig rolle i markeringa og feiringa av 200-årsjubileet for den norske Grunnlova i 2014. Det blir derfor forventa at tilskotsmottakarar under Kulturdepartementets på eit tidleg tidspunkt set i gang arbeid med å planleggja prosjekt og arrangement i samband med jubileet. Innhaldet bør vera i tråd med den profilen institusjonen har, og planar som gjeld grunnlovsjubileet, bør omtalast i budsjettsøknaden for 2012. (Fra tildelingsbrevet for 2011)

Alle sammenliknbare teatre har fått det samme tildelingsbrevet.

– Tanken om å markere grunnlovsjubileet kunne jeg klart å tenke selv uten å få det tredd nedover hodet. Dette er å gå for langt. Jeg er sosialdemokrat på min hals, men dette er å gå inn i den kunstneriske friheten til et teater. Det er en rar passus i et tilskuddsbrev, mener Lyngstad.

Han reagerer på at tilskuddsbrevet dikterer deler av programmet hans.

– Å fortelle teatersjefene hva de skal lage forestilling om er en merkelig ting å gjøre. Sosialdemokratiet har mye bra for seg men den instrumentelle tankegangen for kunst er helt klart til stede. Er den såkalte "armlengdes avstand" mellom departement og institusjonene borte?

Vilkårlig Teatersjefen mener det er grunn til bekymring.

– Hva blir det neste? I 2015 blir vi pålagt å lage en forestilling om at det er 70 år siden krigen tok slutt? Hvorfor er vi ikke blitt pålagt en forestilling om Roald Amundsen i år? Hvem har kommet på dette? Det virker vilkårlig hva som blir tatt opp, selv om grunnlovsjubileet selvsagt er viktig i seg selv. Hvorfor er kulturminneåret og stemmerettsjubileet særskilt nevnt, men ikke språkåret 2013 (200 år siden Ivar Aasen ble født), Bjørnsonjubileet 2010, Ibsenåret 2006, unionsoppløsningen 2005? Til unionsoppløsningen lagde vi en forestilling, slik mange andre gjorde, men jeg kan ikke se at departementet ba oss om det.

Lyngstad påpeker dessuten at det står i tildelingsbrevet for 2011 at planene for et markeringsarrangement bør omtales i søknaden for 2011. Han spør:

– Hva skjer med institusjonene som ikke lager en grunnlovsmarkering? Vil de bli straffet økonomisk?

Bør og må omtales Scenekunst.no sendte spørsmålet videre til Kulturdepartementet.

Er slike planer – og omtalen av dem – en betingelse for videre tilskudd?

– Det som står i tilskuddsbrevet til Sogn og Fjordane Teater for 2011 er at planene for markering av grunnlovsjubileet bør omtales i budsjettsøknaden for 2013. I tilskuddsbrevet for 2012 står det at planene må omtales. Departementet forventer at mottakere av statstilskudd følger opp de forutsetninger for tilskudd som går fram av tilskuddsbrevet til den enkelte institusjon. Dersom en institusjon ikke kan innfri forutsetninger i tilskuddsbrevet, forventer departementet at dette begrunnes. Når det gjelder størrelsen på tilskudd i fremtidige budsjetter kan vi ikke kommentere dette, det blir del av den ordinære budsjettbehandlingen, svarer politisk rådgiver Kjersti Stenseng.

Teatersjef Terje Lyngstad mener at dette kan oppfattes som en inngripen i teatrets programmering fra departementets side. Hva er deres kommentar til det?

– Gjennom statlig tilskudd sikres driften av en rekke kulturinstitusjoner over hele landet. Tilskuddene gis som rammetilskudd. Vi forutsetter at institusjonene bidrar til å nå statens mål med tilskuddene. Innenfor scenekunstsektoren er hovedmålene: 1) Et profesjonelt tilbud av teater- , opera-, danseforestillinger og andre scenekunstuttrykk over hele landet 2) høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse 3) Nå hele befolkningen 4) Større mangfold og 5) Effektiv ressursutnyttelse, svarer Stenseng.

Hun fortsetter:

– I tillegg kan det gis overordnede føringer, og grunnlovsjubileet i 2014 er viktig for landet. Det er ønskelig at så mange som mulig skal kunne ta del i feiringen og institusjonene – som er faste mottakere av statstilskudd blir derfor oppfordret til å planlegge for å bidra til dette. Det er viktig å merke seg at vi skriver at institusjonene forventes å bidra i tråd med sin kunstneriske profil.

Den politiske rådgiveren forklarer til Scenekunst.no:

– Departementet forventer at mottakere av statstilskudd av en viss størrelse planlegger å markere grunnlovsjubileet i tråd med sin kunstneriske profil, slik Stortinget har forutsatt.

– Brevene har endret seg Lyngstad har gått gjennom tilskuddsbrevene han har mottatt de siste årene, og mener å se en dreining mot at departementet navngir konkrete markeringer og mål.

– Jeg har sett gjennom så godt som alle fra 2001 og fram til i dag bortsett fra et par vi ikke hadde i arkivet. Bildet som danner seg er:

Fram til 2009 er tilskuddsbrevene temmelig like. En kort innledning som ligner innleiinga i dag og ei oppsummering av hovedmålene: 1) sikre at flest mulig skal få tilgang til opplevelse av teater, opera og dans av høy kunstnerisk kvalitet, 2) fremme kunstnerisk fornyelse og utvikling og 3) utnytte resurssene best mulig og målrette virksomheten. Deretter er det oppsummert en del oppfølgingskriterier av kvantitativ art som besøkstall, antall forestillinger, forestillinger for barn og unge osv.

I 2009 skjer det en endring, mener Lyngstad.

– Tilskuddsbrevet for 2009 er annerledes. Det har same innledning, men kulturelt mangfold er med som et fjerde mål. Dessuten blir det pekt på at Kulturminneåret 2009 kan gi institusjonen profilering og aktivitet. Det er uvisst hva som er meint med det, brevet er jo skrevet i kulturminneåret.

Etter 2009 blir det lagt stadig mer vekt på kulturelt mangfold, med krav om rapportering på området, ifølge Lyngstad.

– Videre har det kommet inn "spesielle forhold/satsinger". I 2011 var det grunnlovsjubileet 2014, som er gjentatt i årets tilskuddsbrev sammen med det såkalte stemmerettsjubileet i 2013. Det er vanskelig ikke å lese dette som politisk instrumentering: Teatrene skal brukes i nasjonsbyggingen til beste for det sosialdemokratiske prosjektet – mangfold, likestilling, den norske modellen. Litt klamt, og litt lite tillitvekkende – det finnes jo folk som kan sin historie og som tenker selv ute i institusjonene òg.

Hvordan står det til med planene for grunnlovmarkeringen, Lyngstad?

– Vi har planer, vi, og vi har nevnt dem i søknaden for 2012. Vi skal starte året med et stykke som skal markere grunnlovsjubileumsåret. Det kan godt hende at vi i denne oppsetningen ønsker å være litt politisk ukorrekte. Det kan også godt hende at vi vil snu og vende litt på den instrumentelle måten å behandle kunst på fra politikkens side.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no