S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Ingvild Bræin – 25. mars 2013

Sluttkonferanse uten sluttrapport


Publisert
25. mars 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Ingvild Bræin
Nyheter

19. -21. mars hadde Regjeringen, Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen innkalt til nordisk sluttkonferanse for et 3-årig forskningsprosjekt om Den kulturelle skolesekken.

Forskningsprosjektet er utført av Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Formålet er å få mer kunnskap om DKS som kultur- og utdanningspolitisk prosjekt. Ulike fagtradisjoner fra samfunnsvitenskap og humaniora, samt ulike analysemåter og metodiske tilnærminger er involvert.

Forskningsresultatene skal publiseres i en antologi. Antologien var ikke ferdig til sluttkonferansen.

Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidler, i 2012 162,3 millioner kroner. I tillegg kommer ressurser fra fylkeskommuner, kommuner og kunst- og kulturinstitusjoner. 4,7 millioner blir fordelt til Rikskonsertene. www.denkulturelleskolesekken.no

Gullsekken er en årlig prisutdeling knyttet til Den kulturelle skolesekken. Én skole og én produksjon vinner hver sin pris kåret av en fagjury. www.gullsekken.no


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/sluttkonferanse-uten-sluttrapport/
Facebook

Tre års forskningsarbeid på Den kulturelle skolesekken har forhåpentlig gitt resultater, men forskningsgruppen rakk ikke å gjøre resultatene tilgjengelig for deltakerne på sluttkonferansen i Bergen sist uke, skriver Ingvild Bræin, som var på konferansen.

Som deltaker på en ”Nordisk konferanse om forskning på Den kulturelle skolesekken”, lansert som en sluttkonferanse for et treårig forskningsarbeid om ordningen, kan man da forvente å få tilgang på sluttresultatet? Det ble spørsmålet konferansen munnet ut i.

Under konferansen i Bergen 19. og 20. mars ble flere funn fra prosjektet lagt frem, presentert av forskningslederne Jan-Kåre Breivik ved Uni Rokkansenteret og Catharina Christophersen ved Høgskolen i Bergen.

Materialet manglet Forskerne har forsøkt å finne ut av hvordan elever, kunstnere og kulturarbeidere oppfatter og lever med DKS og hvordan det står til med kvaliteten og mangfoldet. Man har funnet utfordringer ved ordningen, blant annet er det knyttet så mange forventninger til hva Den kulturelle skolesekken skal oppfylle, at de ulike formålene potensielt kan slå hverandre i hjel. Masterstudenter og andre medforskere har arbeidet med underproblemstillinger, og noen av disse ble lagt fram og diskutert.

I tillegg var eksterne fagfolk fra Norge og Norden invitert til å kommentere hver sine kapitler fra undersøkelsen.

Men kapitlene, selve grunnmaterialet alle snakket ut fra, manglet.

Det sto uttrykkelig i invitasjonen til konferansen at forskningsresultatene skulle publiseres i en antologi og legges frem under arrangementet, noe man vel også må si er forventet på en sluttkonferanse. Men antologien var forsinket. Det ble sagt at den ville foreligge i april.

Hva med å utsette? De eksterne forskerne og bidragsyterne forholdt seg til tilsendt elektronisk materiale, mens konferansedeltakerne ikke hadde tilgang på dette. Det gjorde at det ble stadig tyngre for et par hundre deltakere fra hele Norden å gjøre seg opp en egen mening om det som ble påstått fra talerstolen. Etter flere ”Dere kan glede dere til å lese boka!”, var tålmodigheten merkbart skral hos langveisfarende påmeldte.

Oppdraget om å lede forskningsarbeidet om DKS ble tildelt Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen etter anbud. Forskningsprosjektet som sådan er finansiert av Kulturdepartementet. Etter tre år avholder forskerne en avsluttende konferanse uten å ha et sluttdokument å vise til. Spørsmålet meldte seg: Burde man ikke utsatt konferansen til resultatet forelå?

Kritikk fra Kulturrådet Vera Micaelsen, seniorrådgiver i Kulturrådet og ansvarlig for Den kulturelle skolesekken fra Kulturrådets side, oppsummerte konferansen med et innlegg der hun ansvarliggjorde forskningsleder Jan-Kåre Breivik og kritiserte ham for at materialet ikke var ferdig i tide. – Det er rett og slett ikke godt nok, mente hun.

Micaelsen hadde også innvendinger til selve funnene i arbeidet, som hun var en av få som hadde sett. Etter store forventninger til nettopp dette forskningsprosjektet, syntes hun ikke hun hadde blitt presentert for noe hun ikke visste fra før. I tillegg til å ha hovedansvar for DKS i Kulturrådet, har Micaelsen selv reist med DKS som aktør i flere år. Hun la ikke skjul på sin skuffelse.

Forskningsleder Breivik rakk til sist å takke alle bidragsyterne. Men han rakk også å si fra om at han var forbannet over det siste innlegget, noe han mente ville prege arbeidet hans med rapporten videre. Hva det betyr for resultatene når de en gang kommer, er vanskelig å spå om.

I etterkant av konferansen ble vinnerne av Gullsekken for 2012 annonsert. 33 oppsetninger og fire skoler var nominert, og prisene gikk til forestillingen Superwoman og Linderud skole i Oslo (bildet).


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no