S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 29. juni 2012

Skuespiller- og danseralliansen er stiftet


Publisert
29. juni 2012
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter

Alliansen er stiftet 28. juni av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.

Alliansen er et prøveprosjekt med statlige midler og varighet ut 2015. Initiativtakere er Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.

Alliansen skal samarbeide med PRODA profesjonell dansetrening og Norsk skuespillersenter.

I løpet av august vil det bli utlyst ansettelse av 10 skuespillere og 10 dansere. Det tas sikte på at kunstnerne ansettes fra 1. november i år.

Det er utarbeidet grunnkriterier for ansettelse, som vil offentliggjøres når stillingene utlyses.

Kriterienes hovedkrav er lang arbeidserfaring som skuespiller eller danser. De kunstnere som har arbeidet mest, vil få tilbud om ansettelse i alliansen.

Det vil være et krav å være aktiv i jobbmarkedet store deler av året for å beholde sin plass i alliansen.

Skuespiller- og danseralliansens styre: Kirsti Camerer (styreleder), Grete Valstad, Peder Horgen, Hauk Heyerdahl, Morten Gjelten

Daglig leder for Skuespiller- og danseralliansen AS er Tone Øvrebø Johannessen (starter 6. august).


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/skuespiller-og-danseralliansen-er-stiftet/
Facebook

Kirsti Camerer (daglig leder NSF), Grete Valstad (forbundssekretær NoDa), Tone Ø. Johannessen (prosjektleder), Morten Gjelten (direktør NTO) og Halldis Olafsdottir (nestleder NoDa) etter stiftelsesmøtet.

Skal sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter.

– Skuespiller- og danseralliansen er et unikt prosjekt i norsk, kulturpolitisk sammenheng, sier påtroppende daglig leder Tone Øvrebø Johannessen i en pressemelding.

Del av Kulturløftet I Kulturløftet II er opprettelse av Skuespiller- og danseralliansen ett av tiltakene for å bedre utøvende kunstneres arbeids- og inntektssituasjon.

Selv om de jobber mye, fører korte oppdragsperioder og uforutsigbarheten i inntektsgrunnlag ofte til at frilansutøvere ikke får boliglån, sykepenger, pensjon – goder som for de fleste andre norske arbeidstakere er en selvfølge. Formålet med alliansen er å sikre et antall skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeids-/oppdragsgivere.

Opptjening av sosiale rettigheter Gjennom deltakelse på kurs, mentorvirksomhet og andre kompetanseutviklende tilbud, skal de ansatte skuespillerne og danserne i alliansen kunne konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling også i periodene mellom ansettelser/oppdrag.

De ansatte kunstnerne opptjener lønn og sosiale rettigheter når de er ansatt av alliansen. Dermed får de en kontinuerlig opptjening av sosiale rettigheter på linje med andre arbeidstakere, samtidig som de øker sin kunstneriske kompetanse og sitt potensial til å få nye jobber innen sine yrker.

Oppstart i august –Vi gleder oss til å sette i gang virksomheten, og ser fram til å ansette danserne og skuespillerne mot slutten av året, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Inspirasjon til ordningen er hentet fra Sverige, der det i dag finnes allianser for skuespillere, dansere og musikere. Målet er at prøveprosjektet i Norge skal føre til en vedvarende ordning der et større antall kunstnere er ansatt.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no