S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 7. oktober 2019

Scenekunsten på statsbudsjettet 2020


Publisert
7. oktober 2019
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/scenekunsten-pa-statsbudsjettet-2020/
Facebook

Fra Carte Blanche sin forestilling Know Hows. Foto: Tale Hendnes. Carte Blanche får en økning på 700 000 kroner i neste års statsbudsjett.

Det er ingen store overraskelser for scenekunstsektoren på statsbudsjettet for 2020.

Etter den siste tidens debatt om kunstnerskapsfinansieringen i Kulturrådet og ivaretakelsen av etablerte kunstnerskap i det frie feltet, har det kanskje vært en viss spenning knyttet til om vi vil se vilje til nye ordninger og løsninger for dette i det kommende forslaget til statsbudsjett for 2020. I fjor kom det en økning på syv millioner kroner til Kulturfondet som var øremerket det som nå heter Fri scenekunst – kunstnerskap, og som i praksis gikk til å redde finansieringen til Jo Strømgren Kompani i tillegg til å få ett nytt kompani inn på ordningen. Det var derfor lite trolig at det skulle komme noen stor avsetning til denne ordningen i år, men det er åpenbart at det ventes på løsninger for hva som skal skje med de etablerte kompaniene som faller ut av ordningen, og at det undres over hva Kulturdepartementet kan gjøre med dette. Vi får ingen svar på dette i statsbudsjettet for neste år.

Institusjoner Det er heller institusjoner som ser ut til å få de største påplussingene i støtte. Det nasjonale kompaniet for samtidsdans, Carte Blanche, får en økning på til sammen 1 400 000 kroner ”for å styrke kunstnerisk aktivitet og utvikling i kompaniet”. Dette er 700 000 kroner utover normal prisomregning.

Det bevilges 150 millioner kroner til Kristiansund kommune for å bygge et nytt kulturbygg som skal huse Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum. Det er også bevilget 78 millioner kroner til videre prosjektering og rehabilitering av Nationaltheatret.

Det er gledelig at Regjeringen ønsker å satse på mangfold og inkludering på kulturfeltet. På bakgrunn av dette bevilges det midler til Det Norske Teatret, Oslo-Filharmonien, Dansens Hus, Teater Innlandet og Nordic Black Theatre spesielt til satsning på ”kulturelt mangfold, inkludering og likestilling.” Ifølge Balansekunst får de selv 2,3 millioner kroner for å fortsette dette arbeidet, og Kulturtanken vil få i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning. Kulturrådet vil få 4,4 millioner kroner til arbeid som ”nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.”

Som en del av det Regjeringen kaller sin satsning på språk vil det bevilges midler til Sogn og Fjordane Teater (som snart skifter navn til Teater Vestland) og Teater Manu.

Kultureksport og kunstnerstipend Det er gledelig at Danse- og teatersentrum får en økning på 500 000 kroner for sin satsning på eksport av scenekunst. Til sammen får alle organisasjonene som inngår i nettverket Norwegian Arts Abroad en økning på åtte millioner kroner. Music Norway får gjennom dette en million kroner. Økningen til kunsteksport er et gode for det frie scenekunstfeltet.

Det bevilges også en betydelig økning i kunstnerstipendene med nær 22 millioner kroner. Ifølge Regjeringen vil dette gi mulighet til øke antallet arbeidsstipendhjemler fra 500 til 532 og antallet langvarige stipendhjemler fra 485 til 490 i 2020. Stipendstørrelsen økes også med omkring 8600 kroner til 276 805 kroner i året. Dette har også betydning for muligheten til å leve av å være kunstner.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no