S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 21. september 2022

Oslo-budsjettet 2023: Kulturtilskuddene økes med 35 millioner


Publisert
21. september 2022
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/oslo-budsjettet-2023-kulturtilskuddene-okes-til-367-millioner/
Facebook

Oslo Rådhus. Foto: Andreas Haldorsen

I dag la byrådet i Oslo frem forslag til kommunebudsjett for 2023. I forslaget økes kulturbudsjettet med 367 millioner kroner. Det melder Oslo kommune i en pressemelding.

Oslo skal være en by med et attraktivt kulturtilbud, og tilgangen til kunst og kultur skal være mindre avhengig av lommeboka. Kommunen er en viktig støttespiller for kulturlivet, og byrådet jobber for at det skal være lettere å skape kunst i Oslo i en krevende tid.

Kulturtilskuddene er foreslått styrket med 35 millioner kroner i budsjettforslaget for 2023. Det er kommet 201 søknader om driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, 18 av disse er nye søkere. Totalt søknadsbeløp er 412,5 millioner kroner, mot 394,3 millioner i 2022.

  • Byrådet fortsetter styrkingen av barneteater og scenekunst for unge, og foreslår å øke tilskuddene til Den mangfaldige scenen, Det andre teatret, Kloden, Tekstlab, Oslo Nye med flere.
  • Nye søkere det foreslås tilskudd til er Skeivt kunst og kultursenter, Agenda X og Oslo Street Art.
  • Andre som får foreslått en økning er AKKS, Abloom, KIGO, Fellesverkstedet, Balansekunst og Black History Month.
  • Støtten til ulike poster under Ungorg foreslås økt med tilsammen 1,2 millioner kroner.
  • Støtten til Hudøy vil øke med 1,5 millioner kroner.
  • Mediestøtten foreslås økt med 500 000 til 3,5 millioner kroner.

– Jeg vil fortsette å støtte scenekunst, gatekunst og mangfold, og jeg er glad for at vi får til å styrke gode tilbud i byen vår. Det er viktig å ta vare på arbeidsplassene i kultursektoren, og at kulturtilbudet når ut til flere, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no