S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Boya Bøckman – 5. desember 2012

Øremerking skaper splid og skjevhet

Baktruppen: Do&Undo


Publisert
5. desember 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Boya Bøckman
Debatt

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012-2013 står det her under hovedprioriteringer for 2013 at 5 millioner kroner av en økning på totalt 6,2 av midler til scenekunst i Norsk kulturfond skal forbeholdes dans.

"Scenekunst: 114,9 mill. kroner, herunder: 6,2 mill. kroner i økning til ordninger under Norsk kulturfond, hvorav 5 mill. kroner til oppfølging av satsingen på dans."

www.deutvalgte.no Om De Utvalgte på Sceneweb

Om Baktruppen (foto) på Sceneweb


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/oremerking-skaper-splid-og-skjevhet/
Facebook

INNLEGG: Verken scenekunstfeltet selv, Kulturrådet eller kulturkomiteen på Stortinget vil forsvare Regjeringens øremerking av penger til dans, skriver Boya Bøckman i teaterkompaniet De Utvalgte.

Jeg er klar over at jeg kommer litt sent til den siste tids debatt angående Kulturdepartementets øremerking av basisfinansieringsmidler til dans, men jeg har vært opptatt med å lage teater.

Denne saken bør ikke legges i en skuff. I et forsøk på bringe problemstillingen fram til riktig bord, har jeg prøvd å få i stand et møte med departementet og kulturministeren.

Etter mange forespørseler over en måneds tid fikk jeg til slutt beskjed om at et møte med meg var nedprioritert, for jeg representerte jo “bare en frigruppe”. Etter en frustrerende ordveksling ble vi enige om å møtes likevel, men kun på administrativt nivå.

En ringerunde viser at Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Kulturrådet selv er motstandere av øremerkingen. Jeg skulle ønske de to sistnevnte organisasjonene kunne komme tydeligere på banen og vise standpunkt i forhold til den dramatiske nedprioriteringen vi blir utsatt for.

Av politikerne i Stortingets familie- og kulturkomité, som i disse dager behandler departementes budsjettforslag, var de fleste uvitende om øremerkingen, og ingen ville forsvare den. Høyres forslag er å øke bevilgningen med 12 millioner til basisfinansiering, hvor av fem forsatt øremerkes dans. Videre ønsker de en styrking på 15 millioner til ettårige prosjekter.

Om dette er valgflesk eller ikke får tiden vise, men det burde bekymre både departementet og de rødgrønne generelt at de fremstår som såpass bakstreverske ovenfor det frie scenekunstfeltet, all den tid det snakkes om satsning og forutsigbarhet.

Min forutsigbarhet er at teatergruppa jeg er med i stort sett er utelukket fra å søke ordningen med basisfinasiering på grunn av lobbyisme og politikk:

Først var Jo Strømgren Kompani eneste godkjente søker. Så kom det krav om at man måtte ha mottatt flerårig støtte flere ganger. Nå må man være danser!

Hvordan har det blitt slik? Er dansefeltet uvillig til å bli vurdert kunsterisk opp mot resten av feltet? Blir vi ikke alle tapere om vi skal kappes om å rope høyest?

Det skulle ikke være nødvendig å krangle om den minimale budsjettøkningen som tilfaller det frie feltet i år, men det ser ut som om lobbyister fra dansemiljøet og politikere har greid å få til en prioriteringskultur som splitter det frie scenekunstmiljøet.

Dans, teater, billedkunst og musikk har dratt god kunstnerisk veksel av hverandre gjennom flere tiår, og det har virket naturlig at vi skal søke om de samme midlene.

Når vi nå ser stadig flere særordninger rettet mot dansen, bør kanskje danserene vurdere å definere seg utenfor den frie scenekunsten.

For å få departementets til å ta dette på alvor har jeg bedt sentrale personer innenfor scenekunstfeltet signere følgende brev:

Til Kulturdepartementet og Stortingets Familie- og kulturkomité

i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjettet 2013 (Prop. 1 S (2012 -2013)

I forbindelse med Kulturdepartementets proposisjon og stortingskomiteens behandling av statsbudsjettet, tillater vi oss å påpeke en skjevhet som utestenger store deler av scenekunstfeltet fra å kunne søke basisfinansiering.

Ordningen skal være åpen for alle scenekunstuttrykk, og tildelingen skal administreres av Kulturrådet etter kunstnerisk skjønn.

Kulturdepartementets forslag om øremerking av midler til dansen skaper splid og skjevhet, og møter liten forståelse i teatermiljøet. Det er langt flere aktive scenekunstnere innenfor teaterfeltet enn innenfor dansefeltet. Øremerkingen legger opp til at det vil bli en mye høyere andel dansekunstnere enn teaterkunstnere innenfor ordningen.

Det har over flere år oppstått en skjevhet mellom disse gruppene som nå har kommet ut av proporsjoner, og vi kan vanskelig se noen argumentasjon som underbygger denne praksisen, samt overstyringen av de som er satt til å foreta den kunstneriske evalueringen av søkermassen.

Vi ber derfor om at forslaget om øremerking strykes, og at ordningen med basisfinansiering til det frie feltet generelt styrkes.

Med vennlig hilsen teaterkompaniet De Utvalgte v/ Boya Bøckman

samt

Stein Winge, regissør Eirik Stubø, regissør Hanne Tømta, regissør og teatersjef ved Nationaltheatret Jon Fosse, forfatter og dramatiker Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag teater IdaLou Larsen, kritiker i Klassekampen Therese Bjørneboe, kritiker i Aftenposten Lisbeth Bodd, Verdensteatret Tove Bratten, leder for Danse- og Teatersentrum Hauk Heyerdahl, leder for Norsk Skuespillerforbund Sven Åge Birkeland, teatersjef BIT Teatergarasjen Per Ananiassen, teatersjef Teater AvantGarden Jon Refsdal Moe, teatersjef Black Box Teater

(Alle jeg ba om å sette navnet sitt på dette brevet var villig, utenom lederen av et dansekompani.)

Det er snart ti år siden en kulturminster har satt sine føtter på en scene for fri scenekunst. Det er på høy tid at politikerne begynner å se norsk teater fra en annen vinkel.

Jeg ber leserne på scenekunst.no støtte denne erklæringen og samtidig be Kulturdepartementet om i det minste å behandle saken på politisk nivå.

Om dagens politikk består vil De Utvalgte se seg nødt til å søke som dansegruppe.

Boya Bøckman er medlem av teaterkompaniet De Utvalgte. Han vant Heddaprisen i 2012 i kategorien beste visuelle design for visuell design til De Utvalgtes forestilling Kunsten å bli tam.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no