S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 29. april 2015

Økonomisk løft for kunstnere i Den kulturelle skolesekken


Publisert
29. april 2015
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/okonomisk-loft-for-kunstnere-i-den-kulturelle-skolesekken/
Facebook

Med verden i lomma, DKS-forestilling med Kristine Haugland og Lise Grimnes

En avtale mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket sikrer økte honorarer og bedre reisebetingelser for kunstnere i Den kulturelle skolesekken.

Dette framgår av en pressemelding fra Akershus fylkeskommune.

Som største fylke i skolesekkordningen er Akershus fylkeskommune en av landets største arbeidsgivere på kunst- og kulturfeltet. Dette er et ansvar fylkeskommunen er seg svært bevisst, og det er på bakgrunn av dette Akershus nå har ført forhandlinger med Kunstnernettverket, som består av fagfeltene scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og musikk. Det er ventet at flere fylker i DKS-nettverket vil følge opp avtalen, men dette krever likevel at Kunstnernettverket fremforhandler individuelle avtaler med hvert fylke.

Den viktigste endringen i avtalen er at kunstnerne sikres økte honorarer og bedre betingelser for reisedager. Honorarene har stått uendret siden 2012, og var nå modne for reforhandling. Endringene i den reviderte avtalen skal gjelde fra 1. august 2015, med endring av lønns- og honorarsatsene også fra 1. januar 2016.

Partene er også enige om at det skal opptas nye forhandlinger i 2016 for justering av satsene, gjeldende fra 1. januar 2017. Dette for å sikre fortsatt gode vilkår for alle parter.

«Vi vil gi honnør til Akershus fylkeskommune for å gå i front for å sikre ordnede forhold for kunstnere i DKS. Fylkeskommunen har opptrådt konstruktivt og løsningsorientert, og resultatet er en avtale som begge parter kan se seg tjent med. Nå vil vi arbeide for at flere fylkeskommuner tilslutter seg avtalen», uttaler Knut Alfsen i Kunstnernettverket.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no