S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Jørgen Karlstrøm, Stine Sørlie – 22. desember 2020

NRKs oppdrag må tydeliggjøres

NRK Radiohuset, Marienlyst.


Publisert
22. desember 2020
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt Musikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/nrks-oppdrag-ma-tydeliggjores/
Facebook

Norsk Komponistforening mener at NRKs oppdrag må tydeliggjøres på politisk nivå.

Den brede kulturprofilen i NRK P2 ble avviklet og erstattet av nisjekanaler med manglende innhold og snever profil. Norsk Komponistforening mener den massive kritikken fra flere hold viser at både den nye kanalstrukturen og innholdsproduksjonen har vært mislykket, og at oppdraget til NRK må tydeliggjøres. NRK har vist liten evne til selvjustering, og avfeier kritikken med floskler.

Flere har langet ut mot NRKs musikkprofil på radio de siste ukene. Det begynte med at Hilde Halvorsrød på Scenekunst.no spurte om hvorfor NRK dekker «den samme smale kvadratcentimeteren med kulturstoff som alle andre» i kommentaren “Om å brøle for NRKs døve ører”. Kritikken ble fulgt opp av Filip Roshauw, som heller ikke får øye på musikksatsingen NRK påstår at de har. Men som Magdalene Thommassen spissformulerte det i sitt tilsvar til NRKs kulturredaktør Marius Hoel: «Vi radiolyttere er hverken blinde eller døve». Flere andre har også bidratt i debatten og flere av NRKs ledere har svart.

NRKs gjentakelser Komponistforeningen har hørt NRKs retorikk før. I korte trekk går den ut på å konstatere at de selv synes de gjør en god jobb. Vi kutter for å satse! Kritikerne peker på mye av det samme vi har tatt opp med både NRK, Medietilsynet og Kulturdepartementet over lengre tid. Formidling av musikk som kunstform har blitt betydelig svekket i NRKs musikktilbud. Vi mener at NRK må ta et større ansvar for å formidle bredden i musikklivet i Norge og være den institusjonen som setter musikken i sammenheng med samfunnsdebatten for øvrig. Det er et samfunnsansvar, og det er bare NRK som kan gjøre dette.

NRK har svart kritikerne med at de har vært på ballen hele tiden, men svarene bærer preg av opplisting av enkelte musikkprogrammer eller enkeltsendinger. NRKs selvskryt er ikke egnet til å vekke annet enn harme, noe også responsen viser.

Det er kvaliteten som har gått tapt Vi er opptatt av rammene og oppdraget som ligger til grunn for NRKs profil, og konsekvensene av det. I dag er dette for uforpliktende. Komponistforeningen har vært svært tydelige og konkrete lenge – om ikke brølt: Resultatet av strategien og profilen NRK har valgt gjør at de framstår som en fragmentert og oppsplittet musikk- og kunstformidler som ikke tar musikken og kunsten på alvor. Det gir publikum inntrykk av en fattigere kulturverden. NRK gjenspeiler rett og slett ikke det mangfoldet av uttrykk som utøves i Norge og som publikum faktisk er opptatt av.

Flere har kritisert NRK for å bruke statistikk til sitt forsvar mens kritikerne først og fremst peker på at innholdet ikke er bra nok. Vi er enige i at innholdet er svakt. Samtidig ønsker vi å påpeke at heller ikke statistikk stiller NRK i bedre lys.

For å ta noen konkrete eksempler: Omfanget av ny norsk musikk på NRK Klassisk er om lag på samme nivå som i NRK nyheter. Av totalt 2520 timer med sending per uke i NRK radio er én time viet omtale av samtidsmusikk. Det er altså ikke snakk om prosentandeler, men brøkdeler av en promille. Det er heller ingenting i NRKs “nettsatsing” som bedrer inntrykket, som vist av Filip Roshauw. Radiosjef i NRK Cathinka Rondan sier at NRK har et bredt oppdrag. Oppdraget er tydeligvis så bredt at det har skviset enkelte uttrykk helt ut. Marginalisering er et for svakt ord for å beskrive situasjonen.

NRK må gjenoppstå som kulturformidler Dette holder ikke på noen måte – særlig ikke nå når musikere og komponister kjemper for å overleve musikalsk. Et umiddelbart tiltak, som vi lanserte i mars, er at NRK må ta ansvar og være med på en felles innsats for norsk musikk. Om det ville gjort noen forskjell i det hele tatt, er dugnad uansett ikke nok på sikt.

NRK får betydelige statlige overføringer og skal gjøre prioriteringer på tvers av det kommersielle. Det vi trenger er at NRK radio gjenoppstår som kulturformidler og gir musikken og kunsten et allrom hvor den behandles på en måte som reflekterer hvor viktig dette faktisk er for samfunnet NRK tross alt er satt til å betjene.

Tid for ansvar Kulturdepartementet har varslet at regjeringen vil komme med en samlet gjennomgang av mediepolitikken i budsjettproposisjonen for 2022. Komponistforeningen kommer til å følge opp dette videre, og over jul vil vi ta et initiativ for å samle et bredt musikk- og kunstfelt i et opprop for endring. Vi har etter de siste svarene nemlig ingen tro på at NRK kommer til å gjøre de nødvendige endringene uten betydelig ytre press. Er det én tid hvor det passer å ta det ansvaret kulturlivet brøler om, så er det nå. For hvis NRK “satser” mer på oss nå, så forsvinner vi helt.

Jørgen Karlstrøm Styreleder

Stine Sørlie Nestleder

Norsk Komponistforening


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no