S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hans Ole Rian – 17. april 2012

Musikkvitenskapen trenger praksisen

– MFO mener at de estetiske fagene har for liten plass i det norske utdanningsløpet, skriver Hans Ole Rian, nestleder i organisasjonen.


Publisert
17. april 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/musikkvitenskapen-trenger-praksisen/
Facebook

Kunnskapsdepartementet må snarest oppgradere bevilgningene slik at musikkvitenskap finansieres som andre kunstfag, skriver Hans Ole Rian i MFO.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil ha et utdanningssystem som siker at hvert enkelt menneske får realisert sine evner og anlegg, der alle gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.

Som en fagforening som organiserer både studenter og lærere innenfor de kunstneriske fagene, men også som Norges største fagforening for kunst- og kulturarbeidere har vi et spesielt fokus på de estetiske fagene i skoleverket, og i høgskole- og universitetssektoren.

MFO mener at de estetiske fagene har for liten plass i det norske utdanningsløpet. Vi mener at alle elever og studenter må få anledning til å utvikle sine kreative evner med kompetente lærer og tilstrekkelige tidsressurser. Undervisningen i estetiske fag må derfor styrkes, men det må også fokuseres på de estetiske fagenes instrumentelle overføringsverdier, og på hvordan estetiske undervisningsmetoder styrker opplæringen og inkluderingen i alle fag i opplæringen.

MFO har nå blitt kjent med at Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo står i fare for å bli omgjort til et rent teoristudium. Vi er klar over at den økonomiske situasjonen ved instituttet er presset, og at det må tas grep for å bedre på denne. Men å fjerne en av grunnpilarene ved et kunstfaglig studium – utøvelse av selve faget – blir for oss et uforståelig grep.

Det er en allmenn erkjennelse at utdanning med vesentlige kunstfaglige elementer er kostnadskrevende. Det er også studietilbudet ved musikkvitenskapelig institutt. Men som professor Anne Danielsen, administrativ leder Ellen Wingerei og instituttleder Svein Bjørkås forklarer på Scenekunst.no, ligger det en forutsetning i Kunnskapsdepartementets finansieringskategorier som faller svært uheldig ut for instituttet.

Fra Kunnskapsdepartementets side er faget historisk plassert i samme finansieringskategori som rene teorifag. Ettersom de humanistiske fagenes økonomi generelt er kommet under press, framstår musikk som særskilt ressurskrevende. Andre musikkutdanninger med vesentlige kunstfaglige komponenter er i departementets finansieringsmodell plassert i andre kategorier. Dette representerer en erkjennelse av at kostnadsnivået i slike utdanninger er høyt.

Det er foreslått flere løsninger på denne utfordringen, men etter MFOs syn er det bare en mulig løsning som på både kort og lang sikt kan gi Musikkvitenskapelig institutt forutsigbare og fornuftige rammer; Kunnskapsdepartementet må snarest oppgradere bevilgningene slik at musikkvitenskap finansieres som andre kunstfag.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no