S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Mai Veronica Lykke R. Thorseth – 8. mai 2014

Maktens anatomi

Opus 1 – Maktens anatomi. Transiteatret 1999-2001


Publisert
8. mai 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/maktens-anatomi/
Facebook

KRONIKK: – Samtlige midler til basisfinansiering av fri teaterkunst går i dag til Oslo-baserte kompanier, skriver dansekunstner og prosjektleder Veronica Thorseth i Bergen. – Hva kan vi gjøre for å sikre et levende, profesjonelt scenekunstliv utenfor institusjonene over hele landet?

Etter årets fordeling av stipender til den uavhengige kunstensarbeidsstyrke i Norge, har flere påpekt den geografisk skeive fordelingen, og det som kan beskrives som enn sentralisering av midler fra kulturrådet. I Aftenposten 8 april kommenterer Jan Zahl fra Rogaland skeivfordelingen. Han refererer et åpentbrev fra komiteen som sier de har hatt geografisk tilhørighet i bakhodet når de har fordelt midlene: ”Det gjer eigentleg tala endå meir deprimerande. For sjølv med den geografiske dimensjonen i bakhovudet, blir altså den geografiskeskeivdelinga frå Kulturrådet så massiv.”

Mange bidrar til fremdriften av kunstscenen i Norge. Fordi jeg er brennende opptatt det uavhengige kunstfeltet som samfunnsstemme i hele landet, handler min refleksjon om Transiteateret i Bergen.

Året er 2001, jeg er en relativt fersk dansekunstner og sitteri kjelleren på industrihuset på Møhlenpris i Bergen. Jeg erpublikum på kollega og ressigør Tore Vagn Lid, ogTransiteaterets uforglemmelige stykke Opus 1 – Maktens Anatomi. For øvrig Transiteaterets første oppsetning. Visningen inspirerer meg med sitt politiske budskap, presisjon, individuelle stemmer og sterke utøvere.

Nå, fjorten år etter dette viktige bidraget fra Bergens uavhengige kunstscene, kan Tore Vagn Lid og Transiteateret se tilbake på en imponerende kunstnerisk praksis.

Yrkesgrupper og deres miljø nyter godt av aktive enkeltpersoner og sammenslutninger innad som bidrar til utvikling og aktivitet over en lang tidsperiode. Erfaring som andre kan nyte godt av, forblir i miljøet. Slik er det også i kunstlivet her i byen.

Transiteateret har produsert mange kritikerroste arbeider og innledet utallige samarbeid. De har fått flere utmerkelser, blant annet har de vunnet Heddaprisen to ganger, og kunstnerisk leder Tore Vagn Lid fikk senest i fjor den gjeve kritikerprisen. Transiteatret er sågar blitt pensum i norske læreverk og gjenstand for en rekke forskningsarbeider.

Begeistringen jeg sitter igjen med som publikum og kollega er ikke et resultat av disse gjeve prisene og all denne oppmerksomheten, men motet, kreativiteten, utføringen og samfunnskritikken disse kunstnerne viser gjennom sine arbeider.

Transiteateret har vært initiator bak flere kunst – og samfunnsdiskusjoner i forbindelse med sine oppsetninger og slik sett vært en aktiv bygger av diskurs. Med sine tverrfaglige produksjoner og samarbeid har gruppen skapt flere prosjektbaserte arbeidsplasser i byen. Transiteateret har konsekvent bidratt til samtaler rundt egen kunstpraksis og generert essensiell kompetanse, arbeidsmuligheter og miljø for scenekunsten.

Man kunne tro at kompanier som har markert seg slik Transiteatret har gjort, er viktige for bevilgende myndigheter. Dessverre er signalene fra Norsk kulturråd i gjennom flere årstildelinger entydig: Samtlige midler til basisfinansiering av fri teaterkunst (driftstøtte) går i dag til Oslobaserte kompanier – og Transiteatret fra Bergen fratas muligheten til å planlegge langsiktig med sitt kunstneriske program.

Det er svært urovekkende for oss i kunstlivet i Norges nest største by, om den skeive geografiske fordelingen av midler fra Norsk kulturråd ikke endrer seg i årene fremover. Det erurovekkende når kompanier som Transiteateret ikke får den forutsigbarheten de trenger for å kunne fortsette det viktige arbeidet de gjør, og når vi risikerer å miste den erfaringen og kompetansen de har bygget gjennom mange år.

Og hva skal vi tenke om signaleffekten? Når etablerte kompanier som Transiteateret ikke får forutsigbarhet, hvem andre skal da tørre å satse på et kunstnerisk arbeidsliv utenfor hovedstaden?

Det er dessverre ikke nok midler i omløp til at alle grupper og personer som gjør kunstscenen i Norge sterk og vital, kan oppnå økonomisk forutsigbarhet i form av langvarig støtte fra Kulturrådet. Det er likevel essensielt at de gruppene som er så heldige å motta forutsigbarhet, er spredt over hele landet.

Det er viktig å forstå og holde et øye med de strukturene som skal forvalte midlene. Jeg stiller derfor noen spørsmål.

Er geografisk tilhørighet grunnen til at viktige kunstnere og grupper som Transiteateret med lang fartstid, og uomtvistelige nasjonale og internasjonale meritter, gang på gang blir oversett i forbindelse med tilsagn av midler som gir forutsigbarhet? Hva kan vi gjøre for at midler blir fordelt på en måte som sikrer et levende scenekunstliv utenfor institusjonene og utenfor hovedstaden?

Er systemene for hvordan man, og hvem man velger inn ikomiteer og utvalg progressive og nøytrale nok? Har utvalgene som fordeler midlene tilstrekkelig tid, kompetanse og retningslinjer for å kunne oppnå en jevnere fordeling av flerårige midler til hele landet?

Tilbake til maktens anatomi, den er for meg svært lite oversiktlig i denne sammenheng.

Mai Veronica Lykke Robles Thorseth er dansekunstner. Hun sitter i styret til Proscen og drifter også Kunsthuset Wrap i Bergen. Teksten er også lagt ut på proscen.no.

Kulturrådets leder Yngve Slettholm svarte på Thorseths innlegg med innlegget "Kvalitet er viktigst i kulturfondet" i Bergens Tidende 7. mai 2014.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no