S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Torgeir Eikeland – 21. mars 2012

Livet etter Kilden


Publisert
21. mars 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Torgeir Eikeland
Nyheter

Domkirken i Kristiansand: Vigslet i 1885. 70 meter lang, 39 meter bred, 70 meter høy. Kapasitet: Godkjent for 1500 mennesker. Opprinnelig bygget med 2000 sitteplasser og 1200 ståplasser.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/livet-etter-kilden/
Facebook

Det er blitt bedre plass i Kristiansand Domkirke etter at Kilden åpnet dørene, men domkantoren har stor tro på det nye orgelet som innvies i august neste år.

Domkantor Andrew Wilder kjenner tomrommet i Domkirken i Kristiansand etter at symfoniorkesteret dro til Kilden og Kirkefestspillene la ned virksomheten.

– Vi har helt klart en utfordring etter at Domkirken opphørte å være kulturhus for byen da Kilden kom, sier domkantor Andrew Wilder i Kristiansand domkirke.

Som kunstnerisk leder for kulturvirksomheten i kirken og leder av Kristiansand Domkor kjenner han tomrommet etter at Kristiansand Symfoniorkester (KSO) flyttet sine årlige 20 konserter til Kilden, og etter at Kirkefestspillene la ned virksomheten.

Men dette betyr ikke at det har blitt stille i Domkirken. For eksempel har Domkoret nylig fremført pasjonskonsert. Det er dessuten fremdeles pågang av leietakere av lokalene, og til de årvisse julekonsertene er Domkirken den optimale scenen for de fleste.

– Det er opp til oss selv å se om vi skal bygge ut konsertvirksomheten, men dette er igjen et budsjettspørsmål. Den biten er menighetsrådets ansvarsområde, sier Wilder.

Menighetsrådformann Kjetil Drangsholt understreker at det er det liturgiske som har førsteprioritet når det gjelder aktivitet i Domkirken.

– Og det blir helt bestemt ikke stille i Domkirken fremover. Vi har sterk motivasjon for å fortsette å formidle den kirkemusikalske arven. Den er og har vært en viktig del av kulturbildet i Kristiansand, sier Drangsholt.

Vil overta Kirkefestspillene Han forteller at menighetsrådet nå er inne i en prosess for om mulig å overta stiftelsen Kirkefestspillene, men at det er rådsforsamlingen i menigheten som til syvende og sist avgjør saken i løpet av april.

Kirkefestspillene sprang opprinnelig ut av menigheten da de ble opprettet i 1971, slik at en overtagelse av stiftelsen vil være en hjemvendelse.

– Å overta stiftelsen kan gi oss en ramme til å fortsette med kulturformidling, kanskje også spredt ut over året, sier Drangsholt.

Men det er i så fall en pengetom stiftelse menigheten overtar.

– Kirkefestspillene kan fungere som et instrument for å søke arrangørstøtte. Skal den få festivalstøtte, kan det likevel hende den må begrense aktiviteten til innenfor en bestemt periode, sier Andrew Wilder.

Ble avlyst Styreleder i Kirkefestspillene, Anne Hilde Hals, sier:

– Vi har grunn til å tro at dersom det er noen som kan gjøre noe videre med stiftelsen, må det være Domkirken. Hvis ikke står det nå mellom å legge den ned eller gjøre den til en sovende stiftelse. Her har de noe å bygge videre på, for det er skapt et publikum for dette, sier hun. De siste årene hadde Kirkefestspillene 6000 besøkende årlig, men i år ble de avlyst fordi Norsk Kulturråd har kuttet støtten fra 900.000 kroner i 2008 til 300.000 kroner for 2012.

Tidligere menighetsrådsmedlem, og musikkanmelder i Fædrelandsvennen, Emil Otto Syvertsen er likevel optimist på Domkirkens vegne:

– Fremdeles er det mye som foregår, og jeg tror ikke det blir vanskelig å finne nye ting å fylle kirken med. Det mest merkbare er at KSO har dratt til Kilden. Men vi må huske at grunnen til at de spilte i kirken var at byen manglet et konserthus, sier Syvertsen.

Både han, menighetsrådsleder Drangsholt og domkantor Wilder knytter store forventninger til det nye orgelet som innvies i august neste år. Vidunderet kommer på hele 13 millioner kroner, og bygges nå i Tyskland.

– Jeg er sikker på at orgelet vil skape en god del liv og røre, sier domkantor Wilder.

– Det blir et av landets beste orgler, og Bragernes kirke i Drammen fikk et tilsvarende orgel for 5-6 år siden. Dette førte til at flere kor startet opp, og kirken ble et attraktivt konsertsted for mange flere, sier Syvertsen.

«Skadeskutt» Rolf Gupta, dirigent i KSO og tidligere kunstnerisk leder i Kirkefestspillene er opptatt av at musikk og kultur fortsetter å formidles fra Domkirken:

– Kilden og Domkirken er de to flotteste kulturbyggene i Kristiansand. Det er viktig å skjønne at kirkemusikk ikke er en egen sjanger, men samtidig mener jeg musikk som er påtenkt kirken bør fremføres i en kirke. Etter min mening funker det ikke å høre et rekviem i et konserthus. Der får det en skadeskutt form. Når du kommer inn i en kirke kjenner du intuitivt at dette er et hellig, vigslet rom, sier Gupta.

Også det kommende, nye orgelet har han forventninger til:

– Erfaringen viser at folk ikke gidder gå på orgelkonserter i konserthus, sier Gupta. Han ser gjerne at det tidligere tette samarbeidet mellom Domkirken og KSO gjenopptas

– Kirken burde også kunne være et rom for KSO, sier Gupta.

Bildet over viser domkantor Andrew Wilder.

Denne teksten er opprinnelig publisert i Fædrelandsvennen.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no