S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Roald Ribe – 1. mars 2019

Liberalistene er individualister

Roald Ribe – Liberalistene Oslo


Publisert
1. mars 2019
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Roald Ribe
Debatt Politikk

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/liberalistene-er-individualister/
Facebook

I gårsdagens intervju med Mia Habib knytter hun Sløseriombudsmannen til Liberalistene. I et tilsvar her benekter Liberalistene tilknytning til noen av de aktørene som ble kritisert i saken, og forklarer sin politikk.

Assosiasjonen som kan oppfattes i et nyhetsinnlegg om Mia Habib, Nettavisen og Resett, trekker Liberalistene inn i et ideologisk kompleks som vi ikke er en del av, begrunnet med hva som skrives i kommentarfeltet i kanaler som vi ikke styrer. Sløseriombudsmannen skrives og drives av privatpersoner, og artikler publiseres jevnlig i magasinet Vi Menn. Helt uten uten noen form for involvering eller styring fra partiets side. Inntrykket som skapes i nyhetssaken krever derfor en oppklaring. For å være helt tydelig: Liberalistene styrer ingen av kanalene som kritiseres i saken.

Liberalistene er i tydelig opposisjon til andre partier i Norge, inkludert kollektivistiske fascistiske og/eller fascistoide partier og grupperinger. Hvis Liberalistene menes å være på “høyre”-siden i politikken, så er vi det ENESTE partiet i Norge som ligger på den siden av midtpunktet. De fleste medlemmer i Liberalistene anser seg selv som konsekvente individualister, klassisk liberale, libertarianere, voluntaryister eller noe tilsvarende. Disse ideologiene vises ikke på den rene kollektivistiske aksen som media og akademia benytter, med kommunister ytterst til venstre og nazister/fascister ytterst til høyre. Derfra kommer den feilaktige knyttingen av Liberalistene opp mot ideologier som står for det diametralt motsatte av det vi gjør. Kommunister, nazister og alle imellom ligner langt mer på hverandre enn noen av dem gjør på Liberalistene.

Liberalistene er ikke mot noen form for kunst, og selvfølgelig ikke heller mot scenekunst eller tilhørende fag og oppgaver. Det er tvang rettet mot fredelige individer vi er mot. All tvang rettet mot et individ som selv respekterer alle andre individers rett til å leve i fred er umoralsk. Statlig subsidiering av alle mulige aktiviteter forutsetter slik tvang, og det er tvangen vi protesterer mot, ikke aktivitetene som finansieres gjennom den. Vi er alle individer, og ingen av oss har rett til å tvinge andre til å finansiere det vi selv føler for å drive med.

Det er ikke mulig for en konsekvent individualist å være rasist. Liberalistene mener at rettigheter kun innehas av individer, ikke kollektiver. Det medfører at vi avviser alle former for klankultur, tribalisme, religiøsitet, nasjonalisme og ideologier som søker å avkorte individets rettigheter til å tenke fritt, snakke fritt, handle fritt, leve fritt, flytte fritt osv. Med det grunnlaget er vi blant annet motstandere av Straffelovens paragraf 185 og alle ordninger i sosialdemokratiet som benyttes som grunner for å hindre at fredelige og produktive mennesker på eget initiativ kan flytte på seg.

Når man forsvarer og praktiserer virksomhet som finansieres gjennom statlig tvang under trussel om vold mot befolkningen, bør man selv se at man sitter i et veldig skjørt glasshus, og bør avholde seg for å klistre merkelappen “fascister” på andre. Når det i tillegg skjer grunnet total uvitenhet om andres filosofiske innstilling og meninger, så er man over streken. Skyld påført ved assosiasjon som dette lett kan oppfattes som, er en autoritær og totalitær teknikk som Scenekunst i fremtiden bør holde seg for gode til å publisere.

Roald Ribe Liberalistene Oslo


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no