S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Desiree Isabel Bøgh Vaksdal – 20. mars 2019

Lederstillinger på NTA må utlyses bredt

Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad. Foto: HIOF


Publisert
20. mars 2019
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/lederstillinger-pa-nta-ma-utlyses-bredt/
Facebook

To av lederstillingene ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad (NTA) er nå utlyst, men det er det ikke mange som vet.

Våren 2017 fullførte jeg BA i skuespill fra Norwegian Theater Academy / Akademiet for scenekunst, ved Høgskolen i Østfold, Fredrikstad. En aktuell utdanning med en stab som utviste stor lydhørhet overfor studentene og et høyt antall gjesteundervisere. Utdanningens fortelling om seg selv er at den er forankret i periferien og i det uavhengige teaterfeltet. Den gir studentene verktøy og mot til å være innovative og til å utfordre det etablerte feltet. Som kunststudent søkte jeg i begynnelsen etter en fasit og en bekreftelse. Utdanningen, som opplevdes fleksibel og i stadig forandring, lærte meg å stole på min egen intuisjon og kunstpraksis. Akademiet har til nå markert seg som en arena der et mangfold av stemmer har bidratt til å fornye, redefinere og drive feltet vårt fremover. Med de avgjørelsene som er blitt tatt i den siste tiden opplever jeg at akademiet svikter sine egne prinsipper.

I begynnelsen av mars 2019 kom det frem i en lukket Facebookgruppe for alumni og andre med tilknytning til NTA, at stillingene som Kunstnerisk leder for scenografi og Kunstnerisk leder for skuespill og performance er blitt omgjort fra åremål til permanente stillinger. Fra administrasjonens side er det uttrykt et ønske om å beholde de nåværende lederne. Enda representanter fra studentene uttrykte en forventning om at stillingene måtte utlyses bredt og gjennom alle kanaler NTA vanligvis markedsfører seg gjennom, har stillingsutlysningene kun blitt publisert på Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad sine nettsider, NAV og Jobbnorge. Administrasjonen ble igjen kontaktet med en forventning om å kommunisere stillingene bredere og å oversette stillingsutlysningen til engelsk, da NTA er et internasjonalt studium. Dette ble ikke imøtekommet.

Som alumni oppleves dette som svært problematisk. At viktige mekanismer som åremål for kunstneriske ledere i statlige/offentlige kunstinstitusjoner og kunstutdanninger endres uten at offentligheten eller andre med tilknytning til studiet informeres verken før eller under beslutningstagningen er urovekkende. Kun nåværende studenter ble orientert etter at beslutningen var tatt. Når stillingsutlysningene holdes igjen fra et uvisst antall aktuelle søkere, er vi et langt steg på vei mot at innflytelsesrike og definerende lederroller reserveres for noen få. Mangelen på åpenhet fører også til at flere med tilknytning til NTA verken forstår eller har tilgang på motivasjonen bak disse avgjørelsene. Vi er flere som har mange spørsmål til ledelsen. Det har blant flere reaksjoner blitt opprettet en underskriftskampanje hvor vi oppfordrer ledelsen ved NTA og HIØF om å utsette søknadsfristen

NTA er en avdeling på Høgskolen i Østfold med få studenter og en liten stab av faste ansatte. Kunstneriske ledere har stor innflytelse og definisjonsmakt, og dermed også makt overfor det fremtidige frie feltet. Kunstnerisk profil, interesse og smak er høyst personlig, det skal det også være. Dette handler ikke om at vi skal være enige om hva som er god, tidsriktig eller relevant kunst. Dette handler ikke om at vi kommer til å bli enige om hva som utgjør en god professor eller en relevant kunstnerisk leder. Dette handler om at åremålsordningen sørger for at vi med jevne mellomrom får forhandlinger rundt disse spørsmålene. Muligheten for utskiftninger i disse stillingene insisterer på at tilgangen på disse posisjonene deles mellom flere varierte, tidvis motstridende stemmer.

For det første er det uakseptabelt å forhindre potensielle søkere fra å få vite om disse lederstillingene, og dermed ikke få muligheten til å søke. En skjult og lite transparent ansettelsesprosess vil nødvendigvis ekskludere flere viktige stemmer fra å få tilgang på lederposisjoner. Jeg mener også at ordningen for åremål utgjør en nøkkelfunksjon for utdanningen. Hvis de fortsatt ønsker å utfordre det etablerte, stimulere til fornying og unngå å gro fast i sin egen form må heller ikke de ansatte stivne i stillingene sine.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no