S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Bruno Heynderickx – 8. oktober 2012

Ledelsen i Carte Blanche svarer

Carte Blanche logo2


Publisert
8. oktober 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Bruno Heynderickx
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ledelsen-i-carte-blanche-svarer/
Facebook

INNLEGG: – Vi har ingen muligheter til å gå inn i den aktuelle personalsaken. I en personalsak gjelder ytringsfriheten bare for den ene parten; den ansatte, skriver teatersjef og direktør ved Carte Blanche i dette tilsvaret til styremedlem Glenn Erik Haugland.

Vi viser til Glenn Erik Hauglands innlegg i Klassekampen den 5.oktober, samt lignende uttalelser til Bergens Tidende den 3. og 4. oktober, og Scenekunst.no den 3.oktober.

Hauglands hovedbudskap er at teatersjef og direktør i Carte Blanche ønsker å si opp en ansatt i Carte Blanche fordi vedkommende har benyttet seg av sin ytringsfrihet.

Et flertall i styret har valgt å gripe inn i den angjeldende personalsaken, noe som har ført til at styreleder har bedt om avløsning, fordi han mener styrets vedtak griper inn i daglig leders ansvarsområde – uten gyldig grunn – og at vedtaket derfor er i strid med Aksjeloven.

Eierne har i denne situasjonen bedt om ekstraordinær generalforsamling, der valg av styreleder og styremedlemmer står på dagsorden, og der KD har gitt Hordaland Fylkeskommune fullmakt til å oppnevne styremedlemmer for staten.

Haugland tolker dette som at Kulturdepartementet ikke ønsker styremedlemmer som arbeider for å ivareta ansattes ytringsfrihet.

Som teatersjef og direktør i Carte Blanche har vi ingen muligheter til verken å gå inn i den aktuelle personalsaken, eller til å kommentere styrets interne saksbehandling. Vi har ingen mulighet til å legge fram den dokumentasjonen som motbeviser Hauglands påstander. Det ville være et direkte brudd på gjeldende lov- og regelverk.

I en personalsak gjelder ytringsfriheten bare for den ene parten; den ansatte.

I denne situasjonen velger Haugland, som avtroppende styremedlem, å angripe direktør og teatersjef i Carte Blanche, samt det Kulturdepartementet som har oppnevnt ham.

Det synes som Haugland mener dette er til Carte Blanche, og norske kulturinstitusjoners beste.

Mon det.

Bergen, 5. oktober 2012

Bruno Heynderickx, teatersjef Tone Tjemsland, direktør


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no