S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Nanna Baldersheim – 11. april 2012

Kutt i musikkvitenskap ved UiO


Publisert
11. april 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Sitert fra professorenes kronikk (Se link til hele teksten under):

Som Snurre Sprett sier det så treffende: Man behøver ikke å være kanin for å ha sans for gulrøtter. Men det hjelper. Man behøver heller ikke å være musiker for å ha forstand på musikk. Men det hjelper, der også. Følgelig finnes det knapt noen form for høyere musikkutdanning som ikke har et nært forhold til det å utøve musikk. Det vil si: inntil nå, hvis Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo (UiO) får det som de vil. HF vil nemlig omgjøre studieprogrammet i musikkvitenskap (IMV) til et rent teoristudium. IMV skårer over gjennomsnittet i HF-sammenheng når det gjelder publisering på høyeste nivå, i internasjonale publiseringskanaler. IMV skårer også best på HF når det gjelder tildeling av forskningsmidler fra eksterne kilder. IMVs musikkhistoriemiljø står i spissen for et 100-millionerkroners nasjonalt prosjekt om ivaretagelse av den norske musikkarven. IMV kunne hatt flere av verdens mest ettertraktede musikkprofessorer (Steven Feld, Susan McClary, og Gary Tomlinson) i såkalte professor II-stillinger (femtedelsprofessorater). Ved inngangen til et år der UiO ifølge rektor Ottersen skal satse på internasjonalisering, nektet fakultetsledelsen oss å engasjere dem. Det kostet for mye, ifølge dekanatet (vi snakker om tilsammen 60 prosent av en norsk professorlønn)!

Løfter vi blikket ut over murene, ser vi at IMVs kandidater kan kombinere teori og praksis, som gir dem fleksibiliteten som skal til for å betjene ferdighetskunnskapen som arbeidsmarkedet i musikkfeltet etterspør. Det finnes knapt musikkutdanningsinstitusjoner på høyere nivå noe sted i verden som er løst fra musikkutøvelse og opplæring i musisering på ulike nivåer. Man trenger ikke være utstyrt med profetiske evner for å kunne spå et institutt tømt for studenter i løpet av få år, om kuttene gjennomføres.Ifølge HF er musikkstudenter dyre. Sammenlignet med norsk musikkutdanningsvirkelighet er våre studenter råbillige. Ved Norges musikkhøgskole (NMH) finansieres en studieplass fra Kunnskapsdepartementet med 350 000 kroner pr. år; en studieplass ved IMV finansieres med litt over 80 000. Men organiseringen av musikkutdanningen er ikke hugget i stein. En åpenbar og ny mulighet er å slå sammen Norges beste utøverutdanning ved NMH, med IMV på UiO, Norges beste musikkforskerutdanning. Det ville skape noe helt nytt!


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/kutt-i-musikkvitenskap-ved-uio/
Facebook

Professorene ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo er bekymret for fagets framtid etter at det ble klart at det blir kuttet i budsjettet.

– Musikkvitenskap uten musikk er som å forske på spansk litteratur uten å kunne spansk.

De vitenskapelig ansatte ved Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo (UiO) er bekymret for fagets framtid etter at det ble klart at Det humanistiske fakultet (HF) må spare penger på musikkutdannelsen ved universitetet.

I en kronikk i gårsdagens Aftenposten med overskriften «En musikkutdannelse uten musikk» underskrevet av blant andre professor Anne Danielsen og Ståle Wikshåland, musikkprofessor og – kritiker, beskriver instituttets professorer hvordan IMV ikke kan overleve uten den praktiske delen av faget.

– Det finnes knapt musikkutdanningsinstitusjoner på høyere nivå noe sted i verden som er løst fra musikkutøvelse og opplæring i musisering på ulike nivåer. Man trenger ikke å være utstyrt med profetiske evner for å kunne spå et institutt tømt for studenter i løpet av få år om kuttene gjennomføres, skriver professorene.

Når vil disse forandringene tre i kraft? – Det er ikke bestemt at studieprogrammet skal omgjøres, men forslaget fra HF til hvordan man skal løse underfinansieringen ved IMV, og som var klart for noen uker siden, innebærer en slik omlegning. Saken skal behandles i de styrende organer ved UiO i månedene som kommer, forklarer professor Anne Danielsen til Scenekunst.no.

Danielsen forteller at IMV skårer over gjennomsnittet i HF-sammenheng når det gjelder publisering på internasjonalt nivå, og at de skårer best på fakultetet når det gjelder tildeling av eksterne forskningsmidler. Professorene ved instituttet mener at fakultetsledelsen derfor arbeider mot UiOs uttalte strategi om å styrke produktive fagmiljøer når de nå vil kutte i budsjettet.

– Forskningsproduktivitet måles gjennom vitenskapelig produksjon som artikler, innhenting av forskningsmidler med mer. Vi gjør det bra på forskningsproduksjon også i denne forstand – det vil si uten at man teller med praktisk kunstnerisk virksomhet. Likevel bygges vi ned, sier Danielsen.

Studentene ved litteraturvitenskap blir ikke undervist i skriving, og studenter ved teatervitenskap spiller ikke teater. Er ikke et universitet til for teoretiske studier, og ikke den praktiske utøvelsen?

– I musikkfaget er mange av de teoretiske innfallsvinklene veldig avhengig av praktisk erfaring med det å utøve eller skape musikk. Det er for eksempel vanskelig å lære seg å lese og forstå noter uten å ha et instrument å forstå det gjennom. Det er litt som med fremmedspråk. Man kan sikkert på sett og vis forske på spansk litteratur uten å kunne spansk, men samtidig er det da ganske mye som det blir umulig å si noe om, svarer professor Danielsen.

Hva betyr forandringene for studentene? Og for de vitenskapelig ansatte? – Studiet vil bli både mindre attraktivt og mindre relevant for arbeidsmarkedet uten de praktiske komponentene. På lengre sikt vil en slik omlegging av studieløpet føre til en markant nedgang i studentrekrutteringen med en påfølgende reduksjon i den vitenskapelige staben, slår professoren fast.

Den økonomiske situasjonen ved Institutt for musikkvitenskap vil bli diskutert i fakultetsstyret på HF denne uken. Einar Lie, prodekan og professor ved HF, er medlem i styret.

Hvorfor skal studieprogrammet i musikkvitenskap gjøres om til å bli et rent teoristudium? Er det en økonomisk avgjørelse? – Det er ikke riktig at HF ønsker å gjøre IMV om til et rent teoretisk studium. Dagens situasjon er slik at musikkvitenskap har en høyere finansiering enn de rent teoretiske fagene, for å gi rom for praktiske emner. Konkret får musikkvitenskap 2,5 ganger det andre fag får gjennom fakultetets kryssubsidiering. Det er ingen planer om å endre dette. Men musikkvitenskap har i dag høyere kostnader enn også denne finansieringen kan dekke, og vi har utredninger gående for å finne svar på hvordan kostnadene kan reduseres til et nivå som svarer til instituttets inntektsrammer, sier Lie til Scenekunst.no.

Professorene ved Anne Danielsen forteller at instituttet har en høy produksjon også når en ikke teller den praktiske delen av studiet, og at de derfor ikke bør være gjenstand for kutt?

– Anne Danielsen har helt rett i at musikkvitenskap har oppnådd gode resultater, også på forskningssiden. Dette må man ta hensyn til når løsninger skal finnes. Samtidig er det et beklagelig faktum at vi på HF ikke greier å skjerme våre sterkeste forskningsmiljøer for kutt, slik våre finansielle rammer er.

Har dere en plan om å overføre praktisk undervisning til Norges musikkhøgskole?

– Det foreligger ingen konkrete planer om utvidet samarbeid, men slike muligheter vil bli undersøkt i tiden som kommer, forteller Lie, og legger til at de ikke har faste tidsrammer, men ønsker en rask avklaring.

Når vil eventuelle forandringer tre i kraft? – Det er for tidlig å si. Men vi snakker som sagt om å tilpasse kostnadene til kjente inntektsbeløp. Dette har mange institutter og fag opplevd de siste årene. Vi har også parallelle prosesser gående for å redusere kostnader ved andre institutter.

Bildene viser professorene Anne Danielsen og Einar Lie ved UiO.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no