S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 8. april 2014

Kunstnerstipend for 2014


Publisert
8. april 2014
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/kunstnerstipend-for-2014/
Facebook

Skapende hoder. Illustrasjon.

I dag ble Statens kunstnerstipend for 2014 offentliggjort. En rekke skuespillere, musikere, dansekunstnere, komponister og dramatikere har fått stipend.

Totalt bevilges 268 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2014. Ved søknadsfristens utløp 15. oktober 2013 var det kommet inn rundt 8600 søknader. 895 av disse fikk stipend.

To nye stipendordninger er innført fra 2014. Begge erstatter garantiinntekten som er under utfasing.

Det deles ut 33 stipender for etablerte kunstnere i år. Scenekunstnere på denne ordningen fra 2014 er koreograf Henriette Pedersen, dansekunstner Terje Tjøme Mossige, musikerne Jon Larsen og Elin Rosseland og dirigent Tone Bianca Sparre Dahl.

20 kunstnere får det nye stipendet for seniorkunstnere, herav tre scenekunstnere.

Det er Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere som foretar tildelingene etter innstilling fra stipendkomiteer. Disse er oppnevnt av kunstnerorganisasjoner. Tidligere i år oppnevnte Kulturdepartementet nytt utvalg for perioden 2014-2017 med Alfhild Skaardal som ny leder.

Totalt 494 kunstnere vil motta arbeidsstipend eller arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere i 2014. Dette inkluderer tidligere tildelte stipend som fortsatt løper.

Lenker til tildelinger finnes her: http://kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/asset_publisher/0eUn/content/pressemelding-268-millioner-i-kunstnerstipend


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no