S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Trond Okkelmo – 21. mars 2013

Kulturløftet og de programmerende teatrene

Teaterhuset AvantGarden. Foto: avantgarden.no


Publisert
21. mars 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Trond Okkelmo
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/kulturloftet-og-de-programmerende-teatrene/
Facebook

REPLIKK: Trond Okkelmo fra NTO redegjør her for de programmerende teatrenes økonomiske situasjon slik det har vært etterspurt i kommentarfeltet etter Anne-Britt Grans innlegg om Kulturutredningens konsekvenser for det frie feltet.

I kommentarfeltet under Anne-Britt Grans innlegg på Scenekunst.no 20. mars, Hvor går Danse- og teatersentrum, er det etterspurt tall for de programmerende teatrene.

NTO leverte til Enger-utvalget en oversikt over de programmerende teatrenes utvikling i statsbudsjettet for hvert av årene i perioden 2006 – 2012. Vi påviste hva den årlige prosenten for lønns- og priskompensasjon hadde vært.

Denne kompensasjonen legges til fjorårets rammebevilgning, og fordi prosentsatsen er lik, fikk det teatret som hadde den høyeste rammen nominelt sett flere kroner. NTO var derfor opptatt av økninger i rammen, eller det som kalles, ”friske penger”.

Økningen i friske penger fordelte seg slik prosentvis: BIT – Teatergarasjen 281 %, Black Box Teater 164 % og Teaterhuset Avant Garden 212 %. Den samlede økningen i friske kroner var i perioden på 7,53 mill. kr.

Men her må det tas to viktige forbehold, som forklarer at økningen reelt sett ikke var så stor for noen av de tre programmerende teatrene. For alle tre gjelder at Nettverk for scenekunst fra 2008 ikke fikk bevilgninger lenger, men midlene ble i stedet fordelt på de tre teatrene, noe som betyr at den samlede realøkning ikke var på 7,53 mill., men 5,94 mill. kr.

Når BIT – Teatergarasjens økning er størst, så skyldes det at midler ble overført fra Kulturrådet og bevilgningen i statsbudsjettet inkluderte dermed midler man tidligere hadde kunnet søke særskilt om til Meteor og Oktoberdans.

De tre teatrene er ulikt finansiert av det offentlige. BIT- Teatergarasjens offentlige bevilgninger i 2012 var samlet på 9, 275 mill. kr. hvorav staten bevilget 53,2% og Bergen kommune/fylket de resterende. Black Box Teater hadde offentlige bevilgninger på 11,331 mill. kr. hvorav staten bevilget 30,2 % og Oslo kommune resten. Teaterhuset Avant Gardens offentlige bevilgninger var 5,067 mill. kr. hvorav statens andel var 65,2 %.

BIT fikk i tillegg 0,68 mill fra Kulturrådet, Black Box 0,14 mill, mens Avant Garden fikk 0,11 mill.ekstra fra kommune/fylke.

For 2013 har ingen av de tre teatrene fått friske penger, kun 3,1 % økning i rammen for kompensasjon av lønns- og prisvekst. Den samme prosentsatsen som andre på statens kulturbudsjett.

Oversikt over økninger i statlige tilskudd til de tre programmerende teatrene BIT Teatergarasjen, Black Box Teater og Teaterhuset Avant Garden er å finne i NTOs innspill til Enger-utvalget, først og fremst i vedlegget Kulturløftet_Økninger og tilskudd for NTOs medlemmer (f.o.m. s. 18). De programmerende teatrene er også omtalt på s. 10 og s. 16 i selve innspillet, samt i et eget notat. Alt dette ligger ute på NTOs nettsider: http://www.nto.no/Politikk-og-samfunn/Kulturutredningen-2014/Innspill-til-Kulturutredningen-2014.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no