S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Nanna Baldersheim – 13. desember 2011

Krise for Kilden


Publisert
13. desember 2011
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/krise-for-kilden/
Facebook

Kulturhusavdelingen i Kilden får antakeligvis to millioner kroner mindre av Kristiansand kommune enn de har søkt om og budsjettert med. Det kan bety kutt i tilbudet i det nye teater- og orkesterhuset.

Stat og fylke gir sitt, men Kristiansand kommune kutter. Vi er fortvilet, sier Gunnar Grimstad, daglig leder av Kulturhusdriften. Han kan bli nødt til å kutte kraftig i tilbudet før Kilden har startet sitt første driftsår.

Torsdag denne uken skal bystyret i Kristiansand vedta kommunens budsjett. Der står kulturhusdriften til det nye Kilden Teater- og Konserthus oppført med to millioner kroner mindre enn de har søkt om og i følge daglig leder trenger for å gjennomføre de planlagte kulturaktivitetene for 2012.

Kilden har en spesiell organisasjon, som samler regionteateret, symfoniorkesteret, regionoperaen og kommunal kulturhusdrift. Kulturhusdriften er på kommunen og fylkeskommunens budsjett, mens resten av Kilden er finansiert av stat (70 % ) og region (30 %).

– Vi er jo blitt én organisasjon nå: Agder Teater, Opera Sør. Kristiandsand Symfoniorkester (KSO) og Kulturdriftavdelingen. Kulturdriften er mer enn en gjestespillavdeling, og vi gjør mer enn vanlige kulturhus. Vanligvis dekker kommunen kulturhuset, men i Vest-Agder er også fylkeskommunen med fordi de ser oss som et regionalt kulturhus, forteller Grimstad.

— Allerede i 2007 la vi fram prognoser for kommunen for hva driften ville koste. I år fikk vi tilskuddet til siste halvår av 2011 for oppstarten. Beløpet lå langt under det vi hadde forventet. Det var rundt en million mindre. Det fikk vi forhandlet opp på beløpet som stemte med utgiftene vi visste at vi ville ha i år. Da regnet vi med at politikerne ville gå ut fa dette beløpet for tilskuddet for 2012 også, men så viser det seg at de har kuttet tilbake til sitt utgangspunkt, altså med nesten to millioner kroner.

Grimstad virker oppgitt.

– Kommunen har visst i flere år hvor mye vi trenger, og vi har lagt opp programmet etter det. Kommunen må gå i seg selv nå. De står selvsagt fritt til å kutte, men da må vi innrette oss etter det. Og da blir aktiviteten på huset deretter. I prinsippet tar vi da imot den reduserte støtten og lukker hele kulturdriftavdelingen.

NRK melder at hele 77 forestillinger og konserter kan bli avlyst som følge av kuttet.

Angrer dere på organisasjonsmodellen?

— Nei. Kuttet kunne jo vært en kime til en total splittelse, at vi går tilbake til å være flere organisasjoner, men det punktet er passert for lenge siden. Det vi kjemper for nå, er å synliggjøre at vi ikke aksepterer at teatret, KSO og operaen skal dekke underskuddet i kulturdriften. Vi er ikke med på å kryssubsidiere, og det vil heller ikke departementet akseptere. Deres støtte går ikke til subsidiering av kulturhusdriften. Vårt styre er 100 prosent enig. Prinsippet om en kulturdriftavdeling er et viktig element i organisasjonen vår.

Firedelingen av organisasjonen er ikke like innlysende for alle, mener Grimstad.

– Problemet er at enkelte ikke ser at vi faktisk ikke kan la de tre andre institusjonene subsidiere kulturhusdriften.

Hvorfor har dere valgt denne organisasjonen?

— Vi forsøker å skape ett hus som skal ha de funksjonene som et teater, opera og en orkester og et kulturhusdrift har. Det er fire funksjoner i samme organisasjon. Det gjør at vi må holde tunga rett i munnen hva økonomi angår. Men det gjør også at vi kan ha samarbeidsprosjekter på kryss og tvers. For eksempel ønsker teatret å åpne hovedsalen med West Side Story. Det gjør de i samvirke med Opera Sør og symfoniorkesteret. Vi kan gjøre 42 forestillinger med Bernsteins originaloppsetning med 44 musikere i graven, og det er det bare vi og operaen i Oslo som kan. På dette prosjektet er ikke kulturdriftavdelingen involvert, da er det de tre produserende organisasjonene som setter opp.

Grimstad undrer høyt på om politikerne vet hvlken situasjon de setter Kilden i.

– Vi har et bygg til 1,7 mrd kroner, og så står det på to millioner kroner for at vi skal lykkes. Jeg tror ikke de fullt ut forstår den situasjonen de setter oss i. Vi er veldig fortvilete. Bygget er ikke her for å pryde byen. Det er innholdet departementet har vært opptatt av. Symfoniorkesteret skal for eksempel bygges opp til 70-71 musikere, det er bestemt på statlig nivå.

Komitéleder for kulturstyret i Kristiansand Randi Haukom (H) beklager det reduserte tilskuddet fra kommunen.

— Jeg synes det er veldig leit at vi ikke klarer å innfri kulturhusdriften i det første driftsåret, året som virkelig skal få Kilden til å fly av gårde. Når vi har brukt 1,7 mrd på bygget, er det utrolig kjedelig at det står på to millioner kroner.

Hvis du mener det, hvor ligger da problemet?

— Dette er i budsjettkoalisjonen. Vi er utrolig presset på økonomi i Kristiansand kommune. Verken rådmannen eller noen andre klarer å finne de to millionene. Og noen synes at 8,5 millioner bør holde. De får 6,9 fra kommunen og 1,5 fra Vest-Agder fylkeskommune. Nok er nok, mener noen. Det er den samme gamle leksa: vi setter det opp mot helse og omsorg.

Men Kilden mener at de har forklart dette i god tid? Og de regnet med å få to millioner for 2012 etter at kommunen gikk tilbake på kuttet for 2011 og likevel ga det de hadde søkt om?

— Ja, det finnes en formell søknad fra dem som sier noe annet enn rådmannens innstilling.

Er det en sjanse for at budsjettet endres i løpet av møtet på torsdagen?

— Nei, det kan jeg aldri tro.

Hva vil du gjøre for å påvirke vedtaket?

– Toget er gått. Det er bare to dager før det blir vedtatt. Dette er et budsjettsamarbeid mellom fire partier som er blitt enige, og det er ikke noe å gjøre med det. Vi er noen få som ser andre veier, men det er litt mer i det blå, så det kan jeg ikke si så mye om, men det går ut på å skaffe penger.

Mener du private sponsorer?

— Det vil jeg ikke si noe om ennå.

Ifølge Kommunal Rapport har kulturstiftelsen Cultiva i Kristiansand ingen penger å dele ut på grunn av dårlig aksjemarked.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no