S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 7. desember 2012

Julekalender #3

Marit Solbu, daglig leder ved Dramatikkens hus


Publisert
7. desember 2012
Sist endret
26. mai 2023
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/julekalender-3/
Facebook

Vår jule-spørsmålsstafett fortsetter. Daglig leder Marit Solbu på Dramatikkens hus svarer Cecilie Løveid om stillingstitler, og kan fortelle at en eksternt utført brukerundersøkelse av huset er planlagt før jul. Solbu spør operasjef Per Boye Hansen om hans planer for å utvikle ny opera.

Julespørsmålsstafetten fortsetter!

Daglig leder Marit Solbu på Dramatikkens hus fikk følgende spørsmål fra poet og dramatiker Cecilie Løveid:

Jeg kan tenke meg å spørre Marit Solbu på på Dramatikkens hus om begrunnelse for at de to nyansatte kunstnerne som tiltrer midt i desember, ikke lengre skal være kunstneriske ledere, men "utviklingskonsulenter"? Jon Tombre og Kai Johnsen ble ansatt som kunstneriske ledere for scene og tekstutvikling på Dramatikkens hus. Nå skal Siri Senje og Line Rosvoll lede utviklingsavdelingen på Dramatikkens hus med sin kunstneriske kompetanse, så hva er i veien med å gi dem tittelen som kunstneriske ledere i ryggen?

Marit Solbu svarer:

– Siri Senje og Line Rosvoll søkte på stillingen som utviklingskonsulent, og ikke stillingen som kunstnerisk leder. Stillingsbeskrivelsen for de to stillingene er imidlertid som for en kunstnerisk leder, i den forstand at deres frihet i kunstneriske avgjørelser er den samme.

Ordningen med to kunstneriske konsulenter eller utviklingskonsulenter er en provisorisk modell, og styret vil ta stilling til titlene etter en evaluering av virksomheten som nå er nært forestående. Evalueringen vil blant annet ha form av en brukerundersøkelse, som vi beregner å iverksette før jul. Undersøkelsen foretas av Kulturmeglerne og Quest-Back A/S.

Hensikten med evalueringen er i første rekke å måle graden av tilfredshet med Dramatikkens hus’ tilbud. Undersøkelsen skal kartlegge hva brukere av huset har vært fornøyde med, hvorfor en rekke kunstnere faktisk har vært misfornøyde med kontakten med og bistanden fra Dramatikkens hus, og hvorfor potensielle brukere ikke har henvendt seg. Dette vil være av stor betydning for den videre utviklingen av huset.

Marit Solbu sender sitt spørsmål til operasjef Per Boye Hansen:

Inspirert av en nydelig workshopsvisning av et operaverk under utvikling her på Dramatikkens hus i går, The Trials of Patricia Isasa med utkomponist og sanger Kristin Norderval, den anerkjente amerikanske dramatikeren og poeten Naomi Wallace og dramaturg Bibbi Moslet, ønsker jeg å gi stafettpinnen videre til operasjef Per Boye Hansen:

Dramatikkens hus er et utviklingssenter for ny scenekunst. Ett av våre viktigste mål er at prosjekter som utvikles her, skal bli oppført på ulike scener og visningsarenaer rundt om i landet. Vi har et mål om å favne bredt sjangermessig, derfor kan vi også tilby utviklingsrammer for opera- og musikkteaterprosjekter. Med små ressurser i et gammelt ombygd småindustrilokale på Grønland, kan vi oppleve at operaideer kan gis rammer for utvikling, men kun i en startfase. Vi har verken ressurser eller fasiliteter til å løfte disse prosjektene frem i fullskala.

Det er gjort forsøk rundt om i landet på å ivareta utvikling av ny opera, men det er vanskelig å sikre kontinuitet mht. både utvikling og produksjon. Utsikten fra mitt kontor er mot bruhodet til den nye gangbroa over til sjøsiden hvor Den Norske Opera og Ballett (DNOB) ligger, en institusjon og et fagmiljø det burde være naturlig å henvende seg til for utvikling av nye operaprosjekter. Det er imidlertid misnøye i fagmiljøene med den nye operaens innsats på dette området.

På hvilken måte vil operasjef Per Boye Hansen bidra til at DNO&B legger forholdene til rette slik at man kan sikre kontinuitet i utvikling og produksjon av ny opera?


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no