S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Silje Sandodden Kise – 20. august 2021

Hvilken kompetanse er viktig?

Bilde fra Yngvild Aspeli/Plexus Polaires forestilling Moby Dick fra Nordland Teater og coprodusert av Figurteateret i Nordland. Scenograf: Elisabeth Holager Lund. Lysdesign: Xavier Lescat og Vincent Loubière. Figurer: Polina Borisova, Sebastien Puech, Manon Dublanc, Elise Nicod, Yngvild Aspeli


Publisert
20. august 2021
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Silje Sandodden Kise
Debatt Teater

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/hvilken-kompetanse-er-viktig/
Facebook

Norske scenografer i Creo (NSc) uttrykker i dette innlegget bekymring for hvilken kompetanse Figurteateret i Nordland vektlegger når de søker etter ny kunstnerisk leder.

Figurteateret i Nordland (FiN) utlyste i sommer en åremålsstilling som kunstnerisk leder. Teatrets nåværende kunstneriske leder går av med pensjon neste år etter 18 år i sjefsstolen, og det er første gang denne stillingen utlyses som åremålsstilling. Utlysningen har ført til en debatt på Scenekunst.no og i sosiale medier, der blant annet kompetansekravene som er formulert i utlysningen har møtt kritikk. Norske Scenografer i Creo (NSc) har fulgt debatten med stor interesse.

NSc organiserer scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lys-, lyd- og videodesignere. Styret i NSc mener at FiN ved sin utlysningstekst kan stå i fare for å miste interessante og godt kvalifiserte søkere. Vi har derfor kontaktet FiN med spørsmål om utlysningen, og vi fikk svar tilbake der det vises til teatrets nåværende modell hvor kunstnerisk leder tilbyr gjestende kompanier veiledning innen regi og dramaturgi. Vi fikk også svar om at de tilreisende kompanienes kunstneriske ledere selv skal stille med den spesifikke figurteaterkompetansen.

Vi anerkjenner at FiN i dette har etablert en modell de mener fungerer godt, og som tilfører gjestende kompanier viktige ressurser. Vi vil likevel kommentere noen av de underliggende premissene.

Vi stiller særlig spørsmål ved at et teater med formål om å utvikle figur- og visuelt teater som kunstnerisk sjanger i Norge i praksis kan utelukke relevante søkere fra det samme feltet. Vi har ikke registrert at andre norske teatre har hatt lignende, spesifikke kompetansekrav for kunstneriske ledere i sine utlysninger de siste årene.

I debatten på Scenekunst.no skriver FiN at de “søker etter en kunstnerisk leder som innehar kompetansekravene, og samtidig har erfaring og innsikt i figurteater/visuelt teater. (….) Krav og erfaring vil ikke bli satt opp mot hverandre.”

NSc er urolige for at utlysningsteksten kan oppfattes slik at kravet om høyere utdanning innen regi og dramaturgi teller mer enn erfaring eller kompetanse fra for eksempel figurteater eller det visuelle teaterfeltet. Figurteater eller visuelt teater nevnes ikke som ønsket kompetanse. Først lengre nede i annonsen står det at FiN søker en som “har interesse for scenekunst, med hovedfokus på figur- og visuelt teater”. Vi mener det er et uheldig signal at kompetanse innen regi- og dramaturgi tillegges så stor formell vekt, mens det tilsynelatende er tilstrekkelig med interesse for det feltet FiN har som formål å utvikle.

Vi stiller også spørsmål ved premisset om at de gjestende gruppene/co-produsentene selv skal stille med den spesifikke figurteaterkompetansen. Vi mener dersom FiN også åpner for andre sammensetninger av kompetanse hos en ny kunstnerisk leder, er det et stort potensial for utviklingen av feltet og teatrets produksjoner og samarbeider.

Om vi skal se litt bredere på denne debatten, og ikke spesifikt på denne ene utlysningen, kan man stille spørsmålet: Ligger det en antagelse om at lederkompetansen i scenekunstfeltet primært finnes hos regissører og dramaturger? Tidligere på Scenekunst.no har det vært tatt initiativ til en debatt rundt hvilken kompetanse en teatersjef/kunstnerisk leder bør inneha. På vegne av de faggruppene vi representerer, vil vi påpeke at det er mange designere og visuelle kunstnere innenfor scenekunstfeltet som opparbeider seg god lederkompetanse og bred scenekunstkompetanse gjennom sitt virke.

Vi forstår at det ikke nødvendigvis er dette Figurteateret forsøker å si i sin utlysning, men vi mener det kan være viktig å belyse dette spørsmålet i en videre debatt.

Norske Scenografer i Creo mener dette er en viktig debatt, og håper at FiN vil endre kompetansekravene i utlysningen. Vi ønsker Figurteatret i Nordland lykke til for å finne den rette kunstneriske lederen ved teateret og håper de får søkere med styrke og relevans i sin faglige bakgrunn som kan bidra til å utvikle dette spennende feltet videre.

Silje Sandodden Kise er scenograf og styreleder for Norske Scenografer i Creo.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no