S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Nanna Baldersheim – 29. august 2012

Fortsatt uavklart for teatervitenskap


Publisert
29. august 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Nanna Baldersheim
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/fortsatt-uavklart-for-teatervitenskap/
Facebook

Professorene ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo er bekymret for fagets framtid etter at det ble klart at det blir kuttet i budsjettet.

TEATERVITERE PÅ VENT: – Vi opplever det som uredelig, sier teatervitenskapstudentene ved Universitetet i Oslo.

Før sommeren var det debatt og uvisshet rundt undervisningstilbudet i de to fagene musikkvitenskap og teatervitenskap ved Universitetet i Oslo på grunn av innsparinger ved det historisk-filosofisk fakultetet. Det er nå opptaksstopp ved teatervitenskap, mens Institutt for musikkvitenskap (IMV) vurderer ulike tiltak for å kunne beholde dagens undervisning, som i tillegg til de teoretiske fagene også inneholder praktisk instrumentundervisning.

IMV tar fortsatt opp studenter til faget.

– Det har aldri vært snakk om opptaksstopp ved Institutt for musikkvitenskap (IMV). Årets opptak har gått som normalt. På bachelorprogrammet er det tatt opp noe i overkant av 70 nye studenter. På master er det tatt opp 41 studenter, forklarer instituttleder ved IMV Svein Bjørkås til Scenekunst.no.

Hva skjer med studietilbudet?

– IMV planlegger noen justeringer i emnetilbudet på bachelor. Kvaliteten på studiet vil imidlertid bli opprettholdt, så endringene vil ikke være til vesentlig ulempe for studentene når de settes i verk.

Vil studentene som ble tatt opp nå kunne fortsette å studere faget ved UiO eller vil de kunne komme til å måtte bytte universitet/høyskole?

– Studentene som er tatt opp på programmene i musikkvitenskap vil kunne fullføre sine studier ved UiO. De økonomiske problemene ved instituttet er i ferd med å bli løst gjennom en kombinasjon av sparetiltak og styrking av budsjettet.

Samarbeid med Norges Musikkhøgskole Når forventer dere en avgjørelse om fagets fremtid i Oslo?

– Det er igangsatt et arbeid der Institutt for musikkvitenskap og Norges musikkhøgskole i fellesskap utreder muligheter for tettere samarbeid når det gjelder undervisning og forskning. I første omgang handler dette om å vurdere forutsetningene for å kunne styrke det faglige samarbeidet. På lengre sikt kan det være aktuelt også å vurdere en tettere organisering av virksomhetene, men det fins pr i dag ingen konkrete planer om sammenslåing, sier Bjørkås.

– Meget begrensede undervisningsressurser Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er situasjonen for teatervitenskapelige fag prekær. Instituttet tar ikke inn nye teaterfaglige studenter. – Når det gjelder teatervitenskap, er situasjonen den at instituttet har meget begrensede undervisningsressurser. Vi har en liten stab bestående av en universitetslektor og en professor. Professoren vil falle for aldersgrensen senest i 2015. Vi har derfor måttet konsentrere ressursene om de studentene som allerede er tatt opp på studier i teatervitenskap, forteller instituttleder Arne Bugge Amundsen til Scenekunst.no.

– På grunn av den vanskelige ressurssituasjonen har ikke teatervitenskap kunnet velges av nye bachelorstudenter denne høsten. Instituttet har av samme grunn også stengt opptak for nye bachelorstudenter studieåret 2013/14. På master er det ikke opptaksstopp. Masterstudenter kan fortsatt velge fordypning i teatervitenskap både høsten 2012 og høsten 2013. Hva som skjer med det øvrige mastertilbudet fra høsten 2014, er ikke avgjort ennå.

Vil studentene som ble tatt opp tidligere år kunne fortsette å studere faget ved UiO eller vil de kunne komme til å måtte bytte universitet?

– Studenter som allerede er tatt opp, får fortsette og får et fullverdig studietilbud. Alle studenter som har påbegynt sin fordypning innen teatervitenskap på 80 studiepoeng eller har påbegynt en 40-gruppe innen teatervitenskap skal få anledning til å fullføre på normert tid.

Når forventer dere en avgjørelse om fagets fremtid i Oslo?

– Instituttet arbeider med å utarbeide en stillingsplan for perioden 2012-2016. Stillingsplanen angir hvilke stillinger instituttet ønsker å utlyse. Vi vil ikke kunne si noe mer spesifikt om framtiden for teatervitenskap før denne planen er vedtatt, sier Bugge Amundsen.

– Uredelig En del av studentene ved instituttet oppfatter situasjonen for teatervitenskap som vanskelig.

– Vi som studenter opplever saken som uredelig da det ikke virker som om faget vårt blir tatt på alvor av ledelsen ved Universitetet. Informasjonsflyten har vært minimal og den eneste vi har fått tilgang på har vært den vi selv har kommet over eller bedt om å få. Vi har opplevd kommunikasjonen som mangelfull og inkonsekvent og vi opplever også at IKOS og universitetsledelsen har vendt oss og det øvrige fagmiljøet ryggen, forteller Fagutvalget for teatervitenskap ved Heidi Jor, Sara Hammer, Charlotte Skjold og Henning Svensson til Scenekunst.no.

De mener at de allerede nå merker en forringelse av studiemiljøet.

– Vi opplever at mange har ikke har våget å gå videre til en masterutdanning, eller endt bacheloren sin. Vi har med andre ord sett at fagmiljøet det siste året har blitt svekket fra alle hold innad på Universitetet, men vi merker også at støtten eksternt vokser.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no