S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 9. oktober 2017

Foreslå utvalgsmedlemmer til Norsk kulturfond


Publisert
9. oktober 2017
Sist endret
26. mai 2023
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/foresla-utvalgsmedlemmer-til-norsk-kulturfond/
Facebook

Møte i faglig utvalg for litteratur, mars 2014. Foto: Kulturrådet

I januar 2018 skal Kulturrådet oppnevne nye medlemmer i fagutvalgene som forvalter Norsk kulturfond. Fram til 1. desember kan alle foreslå navn på nye utvalgsmedlemmer.

I januar 2018 skal Kulturrådet oppnevne nye fagutvalg. Derfor ber de nå om forslag til nye utvalgsmedlemmer.

Fagutvalgene i Kulturrådet behandler søknadene og vedtar de fleste tildelingene fra Kulturfondet. I dag sitter 125 kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet i disse fagutvalgene, som er satt sammen med tanke på å sikre faglig bredde og samtidig ta hensyn til geografi og demografi. Medlemmer oppnevnes for to år av gangen.

Utvalgsmedlemmene leser og vurderer alle søknader som kommer inn til støtteordningene de har ansvar for. Vedtak gjøres i utvalgsmøter, hvor sakene gjennomgås i fellesskap. Fagutvalgene har myndighet til å vedta tilskudd opp til 300 000 kroner, hvis vedtaket er enstemmig.

Fagutvalgene deltar også i det strategiske arbeidet knyttet til Norsk kulturfond.

Man kan sende inn forslag til utvalgsmedlemmer via et skjema på denne nettsiden, der det også står ytterligere informasjon.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no