S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Linda Stol Strigsve – 1. februar 2012

Etterlyser musikkteaterskole

Lederen for Musikkteaterforum, Linda Stol Strigsve, etterlyser en høyskoleutdannelse for musikkteater.


Publisert
1. februar 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt

Fakta om Musikkteaterforum (MTF): MTF ble etablert i mai 2011.

MTF er et kompetansesenter for profesjonelle innen musikkteater.

Forumet er medlemsbasert, og tilrettelegger for seminarer, mesterklasser, workshops m.m, samt informerer om jobbmuligheter og annet som er relevant for våre medlemmer. Musikkteaterstudenter kan få studentmedlemskap, og delta i de kurs / seminarer hvor nivået er tilpasset.

MTF er en uavhengig møteplass for alle i bransjen.

MTFs ressursgruppe består av: Bjarte Hjelmeland – Utøver og regissør. Bjørn Heiseldal – Produsent Charlotte Øverland Våset – Utøver og koreograf. Gisle Kverndokk – Komponist. Tomas Glans – Regissør og Koreograf. Per Rønningen – Eier, lærer og assisterende rektor på MTS. Linda Stol Strigsve – Utøver og daglig leder av MTF


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/etterlyser-musikkteaterskole/
Facebook

– Hva er det som gjør at vi ikke, på lik linje med skuespill, musikk, film, dans, opera, har en høyskole for musikkteater, spør lederen for Musikkteaterforum.

Musikkteaterforum har med stor glede den siste tiden fulgt debatten om musikkteateret her på Scenekunst.no. Vi har hørt fra komponistforeningen, fra komponisten Atle Halstensen, fra MFO, samt enkelte teatersjefer som primært har kommentert Halstensens utspill. I hovedsak har debatten til nå handlet om nyskrevet norsk musikks plass i teateret.

Musikkteaterforum kunne ikke vært mer enig; det bør være en selvfølge at musikken vies plass og at man har mulighet til å skape nye uttrykk og ny musikk i norske teatre. Men vi etterlyser i tillegg en større debatt om musikkteaterets levevilkår i Norge, der vi i Musikkteaterforum ønsker å være en stemme også for utøverne på scenen og for et helhetlig syn på musikkteateret.

Et naturlig sted å starte er utdanningsmulighetene eller rettere sagt: mangelen på utdanningsmuligheter i Norge.

Hvis man ønsker et levedyktig musikkteater som en del av norske kulturliv, kreves det kompetanseheving i alle ledd innen sjangeren. Det handler om, som Atle Halstensen etterlyser, utdannelse for komponister, med spisskompetanse på musikkteater. Men også om utvikling av spisskompetanse for aktører som både må være skuespillere, sangere og dansere på et høyt nivå. Denne kombinasjonen er det i dag ingen av høyskolene som tilbyr.

I Norge har vi i dag to skoler som utdanner utøvere innen musikkteater; Bårdar Akademiet og Musikkteaterskolen. Begge er i utgangspunktet 2-årige, men Bårdar tilbyr i tillegg en 1-årig påbygging i musikkteater.

Disse skolene jobber i dag med begrensede midler, det vil i praksis for eksempel si at klassene er for store, det er for få individuelle sangtimer, det er ikke penger til nok lærerkrefter eller til å utvikle lærebøker (det finnes i dag ikke norske lærerbøker i faget).

Hvorfor er det slik? Hva er det som gjør at vi ikke, på lik linje med skuespill, musikk, film, dans, opera, har en høyskole for musikkteater?

Skal vi få til en nivåheving innen musikkteatersjangeren må vi ruste opp utdannelsen, både for artister, komponister, instruktører, koreografer og apparatet rundt.

Komponistforeningens leder Asbjørn Schaathun etterlyser et ”off-Broadway-system” og Atle Halstensen etterlyser et verksted der man kan eksperimentere med og teste ut nye produksjoner i større eller mindre format.

Vi tror at hvis teatrene skal kunne jobbe frem mer nytt musikkteater er et slikt prøverom en svært viktig del av dette, men det må omfatte alle deler av sjangeren, ikke bare være et sted for musikken.

Dette prøverommet bør inkludere både de kommersielle forestillingene og de eksperimentelle forestillingene, små og store. Vi må kunne utfordre sjangeren, videreutvikle den og ikke minst skape et levende musikkteater der aktører fra alle produksjonsledd kan møtes for å utveksle ideer og tanker. Dette vil bidra til å skape bedre sceniske utøvere og komponister, gi tryggere rammer for produsentene og til syvende og sist munne ut i bedre forestillinger.

Musikkteater er dyrt, og det å feile på de store scenene kan være skjebnesvangert både for statlige og private scener.

Når vi nå er inne på private og statlige teatre: det har blitt svært vanlig de siste årene at de statlige teatrene setter opp store, kommersielle musikkteaterproduksjoner som tidligere i større grad var forbeholdt de private teatrene.

Ettersom de private ikke får offentlige tilskudd og må, som Halstensen påpeker, ta langt høyere billettpriser for å opprettholde samme kvalitet som institusjonsteatrene, sier det seg selv at dette blir svært konkurransevridende.

Vi mener Halstensens forslag om et garantifond, der også de private produsentene kan søke, er en strålende ide som vil bidra til økt aktivitet, noe som selvsagt også er vesentlig for å heve nivået på musikkteater i Norge. Et stort problem i dag er at det settes opp så lite at selv de flinkeste utøverne ofte har jobb en teatersesong, for så å måtte livnære seg av andre ting i seks måneder i påvente av at neste musikkteaterproduksjon settes opp.

Denne debatten har akkurat startet og er på langt nær over. Vi ser med glede på samarbeidet mellom NODA, MFO, Det Norske Teater og Musikkteaterforum og den jobben som er startet på vegne av musikkteateret i Norge.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no