S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Gunnar Grimstad – 4. desember 2013

Et svar til Ellen Horn om Kilden og Riksteatret

Gunnar Grimstad. Foto: Kilden


Publisert
4. desember 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Gunnar Grimstad
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/et-svar-til-ellen-horn-om-kilden-og-riksteatret/
Facebook

INNLEGG: Vi er innforstått med Riksteatrets spillestruktur, og vi vil nok en gang understreke vår vilje til å få Riksteateret på besøk, skriver leder for kulturdriftsavdelingen i Kilden, Gunnar Grimstad, i dette svaret til teatersjef Ellen Horns innlegg.

La meg først rydde bort en mulig misforståelse: Kilden er selvsagt innforstått med Riksteatrets spillestruktur, og vi tror følgelig heller ikke at vi kan «kjøpe» frittstående gjestespill. Det har vi heller aldri sagt. Det vi derimot ønsker å gi uttrykk for, er at Riksteatret selvsagt er velkomne til å gjeste oss når det lar seg gjøre. Vi har også forståelse for at Riksteatret av mange grunner ønsker seg inn i Kilden.

Med innflyttingen i Kilden ble de økonomiske rammene for sceneproduksjon – teater, musikaler og opera – helt andre enn de var for bare få år siden. Situasjonen er knapt sammenliknbar med hva den var for det tidligere Agder Teater, både med hensyn til produksjonenes størrelse og antall forestillinger.

At Kilden skulle programmere sin egen teater- og musikkteaterproduksjon med utgangspunkt i Riksteatrets turnéplaner, er vel nokså urimelig. Du ga da 21.08. i år i Fædrelandsvennen uttrykk for forståelse for at vi ikke uten videre kan flytte våre egne produksjoner for å gi plass til Riksteatret når dere er på turné.

Jeg tillater meg også å minne om at Kilden har tilbudt og anbefalt Riksteatret å spille i vår Multisal. Denne salen tilfredsstiller de krav til størrelse og teknisk utrustning som stilles for en rekke av Riksteatrets mindre produksjoner. Dette har Riksteatret takket nei til.

Vi vil likevel nok en gang understreke vår vilje til å få Riksteateret på besøk. Vi har også vært enige med dere om at vi gjennom dialog og lang planleggingshorisont har en felles intensjon om å se hva det for fremtiden er mulig å få til.

Du skriver i ditt innlegg at dere ser at «Riksteatrets forestillinger blir oppfattet som et supplement til regionteatrenes repertoar og et kjærkomment tilbud for publikum.» Det er ikke vanskelig å gi sin tilslutning til dette. Og dette er like fullt tilfelle om det spilles i Kilden eller i ett av det mange andre utmerkede spillestedene i regionen.

Vi tror publikum i vår region gjerne reiser litt for å få en god teateropplevelse, enten det betyr at de må dra til Kilden i Kristiansand eller til det spillestedet som Riksteatret besøker her sør.

Med vennlig hilsen Gunnar Grimstad Leder Kulturdriftsavdelingen Kilden Teater og Konserthus For Sørlandet


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no