S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Mina Weider, Ulf Nilseng, Geir Hytten, Jens Martin Arvesen – 11. november 2019

Dans opp på stortingsbordet!

Foto fra Ulf Nilsengs forestilling Ulf goes Religious part 2/ Brother – Making som ble spilt på Dansens hus tidligere i år. Foto: Tale Hendnes


Publisert
11. november 2019
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt Dans

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/dans-opp-pa-stortingsbordet/
Facebook

En aksjonsgruppe for dansekunst inviterer til mønstring.

Debatten om kunstnerskapsfinansiering som har gått på Scenenkunst.no den siste tiden har fra ulike hold pekt på forskjellige løsninger eller plassert ansvar på enkelte steder. Aksjonsgruppa for dansekunstfeltet inviterer scenekunstfeltet til en solidarisk øvelse hvor en refleksjon rundt denne tematikken kan skje. Aksjonsgruppa ble spontant etablert på et frokostmøte ved Dansens Hus 18. oktober, hvor dansekunstnere samlet seg rundt behovet for nettopp å engasjere seg for en helhetlig kulturpolitikk som ivaretar både nye og etablerte kunstnerskap.

Mye er allerede diskutert i denne saken, om hvordan man skal gå frem på en hensiktsmessig måte, og om man skal stå sammen som et helhetlig scenekunstfelt eller ei. Selv i dansekunstnernes etablering av aksjonsgruppa to dager etter frokostmøtet ble dette heftig debattert, og det var stor enighet om at feltet bør stå sammen. Men det ble også diskutert vesensforskjeller i hvilke muligheter som finnes innen dans, teater og sjangeroverskridende arbeid. Det er på dette premisset at noen i aksjonsgruppa ønsket å starte med dansefeltet primært, da vi kjenner dette feltet best, og at reaksjonen har en umiddelbarhet i seg. Vi må sammen brette opp ermene og skape nye felles fremoverlente ambisiøse planer for et samlet kunstfelt.

Grunnene til at vi anser dansefeltet for å være mer prekært utsatt, er statusen den har historisk og finansielt. Dansefeltet er et ungt felt sammenlignet med teater som både har en lengre tradisjon og har et mye større nedslagsfelt. Vi lærte av Sigrid Øvreås Svendal at Høvik Ballett la ned sin drift etter manglende støtte, og det samme skjer nå med pionerene innen nyere samtidsdans. Resultatet av dette kan være at de yngre kunstnerne eller de som jobber i et smalere kunstfelt må konkurrere med de etablerte kunstnerskapene på lik linje, noe som kan oppfattes som skjevt. Per i dag sitter det heller ikke en valgt representant med fagspesifikk dansekunstnerisk kompetanse i Rådet i Kulturrådet. Dette betyr at våre interesser, behov og muligheter enkelt kan overses, og at andre kunstfelt prioriteres uten en reell debatt der vår stemme er representert. Derfor er det all grunn til å rope et stort varsko på vegne av dansefeltet. Vi er bekymret og på vakt!

Aksjonsgruppa ønsker på bakgrunn av denne sårbare og truete situasjonen å samle alle parter («KROPPER») i en offentlig demonstrasjon for å fremme politiske krav for bærekraftige karrierer i dansekunsten. Istedenfor å rette pekefingeren direkte mot enkeltpersoner eller institusjoner, ønsker aksjonsgruppa at vi står samlet om å utarbeide løsninger for veien fremover.

Derfor mønstrer dansefeltet til demonstrasjon på Eidsvolls plass, tirsdag 12/11 kl. 11.00. Vel møtt!

Signer og del oppropet her, og se informasjon om facebookarrangementet her.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no