S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 20. november 2013

Brygger du på en artikkelserie?


Publisert
20. november 2013
Sist endret
26. mai 2023

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/brygger-du-pa-en-artikkelserie/
Facebook

Skrivemaskin

Førjulskalendre er ofte fulle. Etter oppfordringer utvider vi fristen for våre tre skrivestipend til 6. januar 2014. Les mer her!

Savner du noe i ordskiftet om scenekunst? Vil du skrive for Scenekunst.no? I samarbeid med Dramatikerforbundet lyser Scenekunst.no ut tre skrivestipender à kr. 16 000.

Stipendene skal omsettes i tekster for Scenekunst.no våren 2014. Hver stipendiat skal levere fire tekster i perioden.

Søknaden skal inneholde

– plan for en serie på fire tekster – begrunnelse for valg av innhold og form på de fire tekstene (maks 1 A4-side) – en kort CV (maks 1/2 A4-side)

Tekstform kan være gjennomgående eller variere. Både etablerte journalistiske former som intervju, kommentar og essay og mer utprøvende former er mulig, bare de er begrunnet. Juryen vil vektlegge hvordan tekstene er planlagt som en artikkel- eller tekstserie.

Innholdet kan hentes fra alle tenkbare innfallsvinkler til Scenekunst.nos virkefelt, men vi ønsker oss spesielt forslag som tematiserer kulturpolitikk og ulike innfallsvinkler til scenetekst.

Innholdet kan gjerne være fagspesifikt, men bør være båret fram av et ønske om å kommunisere på tvers av faggrenser.

Juryen vil vurdere alle søknader som kommer inn og forbeholder seg retten til å velge de beste forslagene uavhengig av fagområde.

Søknaden sendes til hild@scenekunst.no. Frist for innsending er 6. januar 2014. Utvelgelse vil skje tidlig i januar.

Juryen består av forbundsleder i Dramatikerforbundet Monica Boracco, faglig rådgiver i Danse- og teatersentrum (DTS) Elisabeth Leinslie og redaktør for Scenekunst.no Hild Borchgrevink.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no