S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 29. april 2014

Begreper om barn og kunst


Publisert
29. april 2014
Sist endret
26. mai 2023
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/begreper-om-barn-og-kunst/
Facebook

Artikkelsamling om begrepene rundt kunst for barn og unge

I dag lanseres en artikkelsamling om hvilke ord vi bruker når vi snakker om barn og kunst.

Kunst for barn og unge er et kulturpolitisk satsningsområde. I artikkelsamlingen Begreper om barn og kunst, som lanseres i dag, diskuterer seks artikkelforfattere sentrale begreper i samtalen om kunst for barn og unge: publikum, deltakelse, verksforståelse, læring, arena.

I forbindelse med lanseringen inviterer Kulturrådet til seminar, som skal ta for seg hvordan arrangører og institusjoner forholder seg til barn og unge som målgruppe?

Artiklene er skrevet av Susanne Christensen, Gunnar Danbolt, Arild Danielsen, Per Gunnar Eeg-Tverrbakk, Katrine Heggstad og Elin Høyland.

Kunstløftet har tatt initiativet til utgivelsen som nå gis ut i Kulturrådets skriftserie. Redaksjonen har bestått av Ida Habbestad, Anette T. Pettersen og Sigrid Røyseng. Publikasjonen kan bestilles hos Fagbokforlaget, og kan også leses her.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no