S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 28. mai 2016

"Årets kritikk" til Anette Th. Pettersen


Publisert
28. mai 2016
Sist endret
26. mai 2023
Nyheter Dans

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. En uavhengig jury pekes ut av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO.

Anette Therese Pettersen er scenekunstkritiker i Scenekunst.no, Morgenbladet og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/arets-kritikk-til-anette-th-pettersen-og-scenekunst-no/
Facebook

Cosmic Body av Ingri Fiksdal

Anette Therese Pettersens dansekritikk “Stille eufori og ekstase”, skrevet for Scenekunst.no, er utpekt til årets kritikk innen teater, musikk og dans. Her er juryens begrunnelse. Vi gratulerer!

Kåringen av Årets kritikk er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Norsk kritikerlag og Norsk teater- og orkesterforening.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier i perioden mellom 1. mai 2015 og 1. mai 2016. En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen kan også selv foreslå tekster.

Årets utdeling fant sted under Festspillene i Bergen 27. mai, der Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen i samarbeid arrangerer et årlig debattmøte. Møtet handlet i år om dansekritikk.

Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner. Gjennom å invitere kritikere til å reise, som er avgjørende for en kritiker i de utøvende kunstartene, ønsker organisasjonene å bidra til å styrke en nasjonal og internasjonal offentlighet på det utøvende kunstfeltet og inspirere til en kvalifisert og faglig relevant kritikk.

Det var tre nominerte tekster til Årets kritikk:

Juryen landet altså på «Stille eufori og ekstase», en kritikk av forestillingen Cosmic Body av danser og koreograf Ingri Fiksdal, vist på Black Box Teater. Kritikken ble publisert i Scenekunst.no i november 2015. Begrunnelsen lyder slik:

Grunnet oppdrag som kritiker på Teaterfestivalen i Stamsund hadde Pettersen ikke selv anledning til å være til stede i Bergen for å ta imot stipendet. Festspilldirektør Anders Beyer overrakte derfor stipendet til redaktør for Scenekunst.no Hild Borchgrevink, som takket på vegne av Pettersen og leste opp en uttalelse fra vinneren. Den lød som følger:

Juryen for Årets kritikk besto av

– Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag – Erling Guldbrandsen, professor ved UiO, musikkritiker i Morgenbladet og fjorårets vinner av Årets kritikk – Snelle Hall, dansekunstner og teaterviter, førsteamanuensis ved KHiO/Balletthøgskolen – Jon Refsdal Moe, teaterviter og fra 1. mai dekan ved KHIO, utpekt av NTO – Judith Dybendal, teaterkritiker, utpekt av Festspillene i Bergen


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no