S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
TeaterTanken – 9. mai 2014

Åpent brev til ledelsen og de ansatte ved Nationaltheatret


Publisert
9. mai 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
TeaterTanken
Debatt

TeaterTanken er en norsk tankesmie og ideell organisasjon. Den er organisert som en forening og har i dag rundt 50 medlemmer fra hele landet. Medlemmene er scenekunstnere bãde i og utenfor de store institusjonene, kritikere og teoretikere. TeaterTanken ble stiftet ut fra behovet for en felles plattform for faglig kompetent tenkning og samarbeid pã tvers av skillelinjer. TeaterTankens formãl er ã bedre vilkãrene for et kunstnerisk fundert teater i Norge gjennom ã forbedre diskursen og skape nytenkning rundt teater og kunstpolitikk.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/apent-brev-til-ledelsen-og-de-ansatte-ved-nationaltheatret/
Facebook

INNLEGG: TeaterTanken ber Nationaltheatret i Oslo om å avslutte samarbeidet med det israelske nasjonalteatret Habima.

Oslo, 30. april 2014 Åpent brev til ledelsen og de ansatte ved Nationaltheatret i Oslo fra TeaterTanken

I en kronikk i Klassekampen (23.9.2013) refererer Marius von der Fehr til et møte med Hanne Tømta der hun uttalte at det israelske nasjonalteatret, Habima, bør ekskluderes både fra teatersamarbeidet Terrorisms og fra den europeiske teaterunionen (UTE) hvis de ikke slutter å spille i de ulovlige bosettingene i de okkuperte palestinske områdene. Hvordan dette spørsmålet ble håndtert, skulle i følge uttalelsen være avgjørende for Nationaltheatrets videre deltakelse både i UTE og i Terrorisms.

I november rettet TeaterTanken en direkte forespørsel til ledelsen ved Hanne Tømta om hvordan Nationaltheatret har fulgt opp disse uttalelsene. Vi lurte ogsã pã hvordan teatret forholder seg til oppfordringen fra Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av Israel (Akulbi) om å trekke seg fra samarbeidet som Habima inngår i. Vi har per dags dato ikke fãtt svar pã disse spørsmålene.

Uavhengig av TeaterTankens og Nationaltheatrets syn pã boikott av Israel mener vi at Nationaltheatret må trekke seg fra samarbeidet med Habima. Som en av medlemsstatene i FN har Norge kjent bosettingene i de okkuperte områdene ulovlige. Et norsk nasjonalteater bør derfor ikke samarbeide med et israelsk nasjonalteater som bryter internasjonal lov. Geneve‐konvensjonen, som Norge har signert, brytes hver gang Habima spiller teater i de illegale bosettingene i de okkuperte palestinske områdene.

Habima er ikke bare et medlem av den europeiske teaterunionen, men innehar for øyeblikket også presidentskapet gjennom Habimas kunstneriske leder, Ilan Ronen. Det er etter vårt syn uforsvarlig at et teater som bryter internasjonal lov, er medlem av og leder den europeiske teaterunionen. Vi mener derfor at Nationaltheatret også bør vurdere sin rolle i UTE.

På vegne av TeaterTanken, Bernt Bjørn, Camilla Eeg‐Tverrbakk, Hadle Lavold Reisæther, Ingvild Holm, Ivar Furre Aam, Jo Adrian Haavind, Kristin Bjørn, Marius von der Fehr, Marius Kolbenstvedt, Pia Maria Roll, Tale Næss og Trond Peter Stamsø Munch.

Kontakt: mkolbenstvedt@hotmail.com/98077906


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no