S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Eline Arbo – 7. desember 2011

Alle mann til barrikadene!


Publisert
7. desember 2011
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Eline Arbo
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/alle-mann-til-barrikadene-2/
Facebook

Teatervitenskap er i fare ved Universitetet i Oslo.

Teatervitenskap ved Universitetet i Oslo står i fare for å svekkes, eller i verste fall nedlegges, dersom det ikke tas grep for å sikre fagets fremtid.

Den besluttede opptaksstans høsten 2012, initiert av ledelsen ved Institutt for kultur og orientalske språk (IKOS), vitner om en uryddig og udemokratiske prosess som kan få alvorlige konsekvenser både for faget og for hele det norske teaterfeltet. I kombinasjon med IKOS sin uvillighet til å diskutere teatervitenskaps fremtid kan dette bety begynnelsen på slutten for teatervitenskap ved UiO. Det kan vi ikke akseptere.

Avgjørelsen om opptaksstans har blitt fattet av instituttledelsen ved IKOS uten at fagmiljøet eller det øverste beslutningstagende organ; instituttstyret, har blitt informert eller inkludert i diskusjonen.

Mangelen på demokratisk prosess er graverende i seg selv. I tillegg er avgjørelsen fattet på et mildt sagt svakt grunnlag, stikk i strid med hva instituttledelsens samlede akademiske pondus skulle tilsi.

Det er nemlig ikke slik at det er tilbudet på bachelor som svekkes av den nå ‘uavklarte personalsituasjonen’. Universitetslektor Siren Lerivåg er fremdeles ansatt ved teatervitenskap, og det er hun som er ansvarlig for undervisningen for førsteårsstuderende på teatervitenskap. Det er altså på masternivå, ikke bachelor at behovet for undervisning må dekkes.

Dersom Bugge Amundsen vil holde løftet om at "studentene som allerede er tatt opp, får undervisning og blir ikke berørt" er ledelsen derfor nødt til å ansette en vikar ved teatervitenskap. Dette har instituttstyret sagt at de ikke kommer til å gjøre.

De må også si seg villige til, slik vi i fagutvalget har insistert på, å ta opp diskusjonen om en fremtidig plan for teatervitenskap de kommende årene.

Det er avgjørende at det etableres en dialog mellom instituttledelsen og fagfeltet, for nå er vi lei av at dette er en sak det kun hviskes i gangene om.

Arne Bugge Amundsens påstand om at de har ført en ‘løpende dialog’ med fagfeltet er sterkt overdrevet. Det har vært svært vanskelig å få tak i konkret informasjon vedrørende opptaksstansen eller teatervitenskaps fremtid, og det er alvorlig at instituttledelsen gir mangelfull og motstridende informasjon til såvel studenter som faglige ansatte.

De siste dagene har vi mottatt mange støtteerklæringer fra mennesker som arbeider i teaterfeltet, og det er fantastisk å se at så mange engasjerer seg i saken. Slik det ser ut nå trenger vi all den støtten vi kan få fra scenekunstnere, teoretikere og andre interesserte både i og utenfor Universitetet. Sammen kan vi vise at dette er et nødvendig, relevant og blomstrende fagfelt.

Vi i fagutvalget vil fortsette kampen for å bevare teatervitenskap ved Universitetet i Oslo, og vi lar ikke et udemokratisk instituttstyre som ser kroner og øre istedenfor studenter få definere vår fremtid!


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no