S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 12. september 2023

Operaen må nedbemanne


Publisert
12. september 2023
Sist endret
12. september 2023

Nyheter Opera

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/operaen-ma-nedbemanne
Facebook

Operahuset i Oslo. Foto: Erik Berg/DNO&B

Den Norske Opera & Ballett må kutte kostnader med 40 millioner kroner og må kutte 25 årsverk. Det melder de selv i en pressemelding.

Operaens ansatte ble informert om økonomiutfordringene og en skisse til spareplan før sommeren. Halvparten av kostnadskuttet på 40 millioner foreslås tatt gjennom reduserte drift- og produksjonsbudsjetter. De resterende 20 millionene foreslås løst med lavere lønnskostnader og bemanning. Tiltakene skal nå drøftes med tillitsvalgte, og så besluttes i styret. Alle ansatte tilbys å søke frivillige sluttpakker.

– Det er beklagelig og trist at vi må la dyktige medarbeidere gå. Vi håper å unngå oppsigelser og løse dette med frivillige sluttpakker, samt å ikke erstatte åpne stillinger der det er mulig, sier administrerende direktør Geir Bergkastet i pressemeldingen.

Det er langsiktige økonomiske utfordringer som gjør at Operaen må kutte både i budsjetter og bemanning.

– Publikum har i stor grad kommet tilbake etter pandemien, vi har full drift og er fornøyde med besøkstallene. Men vi ser framover at kostnadene våre øker mer enn inntektene, og det er begrenset hvor mye vi kan øke billettprisene, sier Bergkastet.

Foruten de generelle utfordringene i samfunnet med høy lønns- og prisvekst, økte strømkostnader, samt svak kronekurs, rammes Operaen av betydelig økte pensjonskostnader og økende kostnader til å vedlikeholde operahuset og alle tekniske installasjoner.

– Selv om Den Norske Opera & Ballett mottar et betydelig offentlig tilskudd, har lønns- og prisveksten over mange år ikke blitt fullt kompensert. Det har gitt en underdekning som må løses gjennom kostnadsreduksjoner, sier Bergkastet.

– Vi styrer mot et planlagt underskudd i 2023. Denne situasjonen vil bli verre for hvert år hvis ikke vi tar nødvendige grep nå, sier Bergkastet.

Alle ansattgrupper blir berørt i forslaget til bemanningsreduksjon, både de kunstneriske kompaniene, teknisk produksjon og sceneavvikling samt administrasjonen. Operaen legger også opp til reduksjon i antallet lederroller og ledernivåer.

– Våre fast ansatte har fått tilbud om å søke gavepensjon og sluttvederlag. De har også et tilbud om rådgivning hos en ekstern karriereveileder og pensjonsrådgivning. Vi ønsker å støtte de berørte så godt som mulig. Vi har involvert tillitsvalgte tidlig, og har hatt en tett dialog med dem i denne prosessen, fortsetter Bergkastet.

Ledelsen i Operaen jobber for at sparetiltakene ikke skal gå utover kunstneriske ambisjoner.

– Det har vært viktig for oss å finne en løsning på den økonomiske situasjonen som ikke går utover publikumstilbudet. Vi skal fortsatt lage opera og ballett på et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå, sier Bergkastet.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no