S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
André W. Larsen – 20. februar 2012

Må satse på flere festivaler i nord


Publisert
20. februar 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/ma-satse-pa-flere-festivaler-i-nord
Facebook

Nordland Musikkfestuke 2011: Chiche Núñez og Karin Solana danser tango på Keiservarden til musikk av Astor Piazolla. Ensemblet ble ledet av fiolinist Atle Sponberg.

– Knutepunktfestivalen Festspillene i Nord-Norge når 25.000 av 470.000 innbyggere. Da må det være lov å spørre om oppdraget er riktig.

Harstad Tidende (innlegget er også publisert på Scenekunst.no) gjør en fjær til fem høns i sin kommentar om undertegnedes utspill om Festspillene i Nord Norge. Mitt poeng er at det trengs mer enn en festival for å kunne presentere kunstnerisk kvalitet til hele Nord Norge.

Nordland Musikkfestuke har levert en høringsuttalelse i forbindelse med evaluering av Festspillene i Nord-Norge. Hovedpoenget i uttalelsen er at Festspillene har fått et oppdrag som det er umulig å utføre for én festival. Oppdraget er at de skal presentere et program av høyeste kunstneriske kvalitet for sin region, og denne regionen er hele Nord-Norge. Nordland Musikkfestukes poeng er at om man skal oppnå dette, må man satse mer på flere festivaler i nord.

Det at vi mener at oppdraget til festspillene bør endres, har ikke noe med bevilgningene til festivalen å gjøre. Harstad Tidendes journalist Børge Hoseth har skrevet en kommentar under overskriften ”Bodø på krigsstien”, hvor han sier at Musikkfestuka slakter Festspillene i Nord-Norge. Jeg synes det er trist at man begir seg inn på en slik språkbruk, og benytter anledningen til å spekulere i konspirasjoner om hva dette egentlig dreier seg om.

Høringsuttalelsen vår til Kulturdepartementet er offentlig, og jeg har også publisert en kronikk om saken – som står langt fra denne fremstillingen. Hoseth gjør et forsøkt på å konstruere en konflikt mellom Nordland Musikkfestuke og Festspillene i Nord-Norge som ikke er der, og attpå til lanserer han noen merkelige ideer om at Nordland Musikkfestuke ved hjelp av statssekretæren i Forsvarsdepartementet og det øvrige musikklivet i nord, gjør et forsøk på å frata Festspillene sin knutepunktstatus.

Faktum er at Nordland Musikkfestuke ikke har søkt knutepunktstatus, og vi har slett ikke foreslått å ta midler fra Festspillene i Nord-Norge. Det vi har foreslått er at Kulturdepartementet bør endre knutepunktoppdraget til Festspillene slik at de får et oppdrag som det er mulig å fullføre. Samtidig foreslår vi at det i tillegg bør satses mer på festivaler i Nord-Norge. Er det sånn at Harstad Tidende synes det er en dårlig idé at det bevilges mer penger til kultur i Nord-Norge?

Jeg mener at en endring av knutepunktoppdraget også vil være i Festspillenes egeninteresse, og håper jo at festivalen ser at de har et oppdrag i dag som de vanskelig kan si at de fullfører. Festspillene gjør så godt de kan, det er en bra festival, og jeg er glad for at vi har en knutepunktfestival av den størrelsen i Nord-Norge.

Problemet er at oppdraget de har fått er å lage festival og presentere et program på kunstnerisk høyt nivå for hele Nord-Norge. Når festivalen når 25.000 av 470.000 innbyggere må det være lov å spørre om oppdraget er riktig. Nordland Musikkfestuke ville heller ikke kunnet løst et slikt oppdrag på en bedre måte, så poenget er at det er selve oppdraget som er feil.

Det holder ikke å satse tungt på bare én festival i nord for å nå Nordland, Troms og Finnmark. Et vedtak om at én festival har dette oppdraget kan derfor bli en sovepute for politikerne – noe som igjen kan føre til mindre satsing og færre midler totalt til Nord-Norge. Det vi også vet er at det er en skjevfordeling mellom nord og sør på festivalfinansieringen.

Når det gjelder knutepunktfestivaler, har vi 12 slike i landet i dag, og kun 2 av dem ligger i Nord-Norge. Den andre er Riddu Riddu Festivála. Festspillene har en statlig bevilgning på kr 12.4 mill og Riddu Riddu kr 1.65 mill. Totalt går det da 14 millioner til Nord-Norge, og 58 millioner til de resterende 10 festivalene i sør.

Hoseth trekker også fram kritikken vår av Festspillene i forhold til opprettelsen av NOSO, og bruker det for å lage en større teori om et politisk spill i forhold til festivalfinansiering. I forbindelse med høringen fikk vi noen spørsmål fra Kulturdepartementet som vi skulle svare på. Det ene gikk på hva Festspillene har betydd for utviklingen av kulturlivet i Nord-Norge i perioden. Der svarte vi for det første at det er positivt med en stor knutepunktfestival i nord, men vi var også nødt til å kommentere at vi synes det er viktig at Festspillene tar ansvar i å være med på å bygge opp under nye utøverinstitusjoner i nord, og ikke sable ned et prosjektet før de har spilt en eneste tone slik de gjorde med NOSO. Mer mystisk er det ikke. Jeg håper og tror at både Harstad Tidende og Festspillene i Nord-Norge er enige i at det bør satses mer på kulturlivet i nord, og jeg håper at Harstad Tidende ser at Nord-Norge ikke er tjent med at man prøver å lage alt til en konflikt mellom byene i nord.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no