S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 22. april 2024

Lys og lyd til The Freedom Theatre i Jenin


Publisert
22. april 2024
Sist endret
22. april 2024

Nyheter Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/lys-og-lyd-til-the-freedom-theatre-i-jenin
Facebook

Foto: Vibeke Harper

Skuespiller Kyrre Hellum og kunstner Vibeke Harper har samlet inn lys- og lydutstyr til The Freedom Theatre i Jenin på Vestbredden. I morgen laster de utstyret om bord et frakteskip i Oslo.

The Freedom Theatre (TFT) ble etablert i 2006 og ligger i Jenin flyktningleir, nord på Vestbredden. Teatret er det eneste kulturtilbudet for barn og unge i leiren og er et sted som gir håp om en annen framtid enn krig og våpen. I tillegg driver TFT en profesjonell teaterhøyskole og er et internasjonalt anerkjent produserende teater som turnerer verden over med sine forestillinger i tillegg til visninger på eget teater. Kyrre Hellum ble godt kjent med både teatrets arbeid og deres kunstneriske leder Ahmed Tobasi da han i fjor deltok i den norsk/palestinske iscenesatte lesningen av TFTs stykke Revolusjonens løfte under Motforestillinger på HUMAN 23 på Vega Scene. «I møtet med Tobasi og Ronia Elias, samt øyenvitneskildringene i Revolusjonens løfte fra kunstnere i Palestina fikk jeg en erkjennelse av at Israel virker vel så redde for den kulturelle motstanden som motstanden med rene våpen. Disse menneskene er kulturbærere og kulturfornyere for en palestinsk identitet og kunst. På en måte kan en si at alle kunstnere er forent, og hvis arbeidet til palestinske kunstnere er viktig, er også mitt arbeid viktig selv om vi opererer og virker i to ekstremt forskjellige omgivelser. Det ga meg en tyngde og en trygghet jeg ikke hadde fra før», sier Hellum. TFT er gjennom mange år blitt utsatt for målrettede angrep fra den israelske hæren. Angrepene fører stadig til skader på både utstyr og lokaler samt arrestasjoner og drap på ansatte og studenter. Både teatrets daglige leder Mustafa Sheta og styreleder Bilal Al Sadi sitter nå i israelsk administrativ forvaring (fengsling uten anklage, rettssak eller dom). I juli 2023 ble blant annet kontorer og teatersal invadert og ramponert. Som en respons til dette fikk Hellum ideen om å samle inn teknisk utstyr og sende det til teatret. «Veldig mye av samarbeid og solidaritet mellom kunstnere er blitt politisert i media og i den generelle diskursen. Jeg er et politisk menneske, men å skaffe litt utstyr til et teater, som til stadighet blir ramponert, er ikke politikk. Det er en plikt hvis en har tid og mulighet. Det er Kantjubileum i år!» sier Hellum. I samarbeid med Vibeke Harper har han siden i fjor høst samlet inn lyd- og lysutstyr. Harper har besøkt Palestina og TFT jevnlig gjennom de siste 15 årene. «Situasjonen de lever og arbeider i er i beste fall krevende. Det nye tekniske utstyret vil gi TFT muligheten til å opprettholde og videreutvikle sitt viktige arbeid i lokalsamfunnet samtidig som det vil gi studentene og kunstnerne frihet til å skape uten å måtte forholde seg til store tekniske begrensninger, om ikke annet», sier Harper. I tett kontakt med ledelsen for teatret i Jenin har Hellum og Harper den siste tiden arbeidet for å finne økonomiske samarbeidspartnere, planlagt reiserute og frakt av utstyret fra Oslo til Jenin. «Utstyret blir nå shippa i en container til Israel. I midten av juni drar vi ned for å ta imot forsendelsen, som da ankommer havna. Derfra tar vi det videre med lastebil inn til teatret i Jenin», sier Hellum og Harper, og gleder seg til å bære utstyret inn i teatret sammen med teatrets tekniker Adnan Torokman. Mens utstyret seiler av gårde tirsdag 23. april, vil de arbeide videre med å finansiere prosjektet og har blant annet opprettet en Spleis. «Spleisen er en mulighet for folk til å bidra til å styrke palestinsk kunst og kultur som er under et konstant press og å gi barna i leiren et sted de fortsatt kan gå til hvor de kan leke, spille teater, synge og danse!» sier Hellum. Harper legger til at alle pengene som samles inn vil bli brukt til å finansiere frakten og tror mange vil benytte denne fantastiske muligheten. «I tillegg til solidaritet med palestinske kunstnere, handler dette også om å redde vår egen menneskelige sjel. Når Israel har «gjort seg ferdig» i Palestina, må vi leve videre med de valgene vi som verdenssamfunn tok – og ikke tok. Ingen her hjemme kan si at de ikke vet hva som foregår i Palestina. Hvem vil vi være da?» spør hun. Hellum og Harper retter også en varm takk til Det Norske Teateret og Den Norske Opera & Ballett som har donert utstyret og til de mange som så langt har bidratt med både moralsk og økonomisk støtte til veien til Jenin.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no