S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Peder Horgen, Siri Broch Johansen – 10. januar 2023

Armlengdesprinsippet står fast

Goksøyr & Martens var ett av kompaniene som fikk prosjektstøtte i tildelingen før jul. Bilder er fra deres forestilling “Bror” på Det Norske Teatret. Foto: Kim Hiorthøy


Publisert
10. januar 2023
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/armlengdesprinsippet-star-fast
Facebook

Lederne for fagutvalgene for henholdsvis dans og teater i Kulturrådet, Peder Horgen og Siri Broch Johansen kommenterer den siste tildelingsrunden og fordelingen av friske midler.

I kjølvannet av seneste runde scenekunsttildelinger tett oppunder jul fulgte det noe debatt om hvorvidt det var politiske føringer involvert.

Til dette vil Kulturrådet gjerne få understreke at det ikke kom noen politiske føringer med de ekstra midlene. Ekstrabevilgningen var altså ikke øremerket kompanier som hadde mistet kunstnerskapsstøtten tidligere på høsten. Utvalgene behandlet alle prosjektsøknadene på vanlig måte. Den eneste forskjellen var at det fantes fire millioner friske midler i potten for akkurat denne behandlingsrunden.

Når den nye ordningen for etablerte scenekunstkompanier ikke ble realisert i år, var det viktig og riktig at de fire millionene allerede avsatt til denne ordningen likefullt kom scenekunstfeltet til gode. De er sårt tiltrengt i det sterke feltet av scenekunstnere/-kompanier som landet har i dag.

Vi er glad for at vi kunne gi flere tildelinger enn det som ellers ville vært mulig. At tre av de kompaniene som tidligere hadde fått avslag på fornyet kunstnerskapsstøtte befinner seg på tildelingslista, handler om hvordan utvalget har vurdert kvalitetene ved deres prosjekter sett i forhold til hele søknadsmassen i denne behandlingsrunden.

Det var veldig bra at Kultur- og likestillingsdepartementet og Stortinget fikk dirigert disse midlene til Kulturrådets forvaltning. Vi vil oppfordre statsråden til å fortsette å styrke Norsk kulturfond, også etter at den varslede ordningen for etablerte kompanier kommer på plass. Det vil uansett være stort behov for prosjektstøtte, basert på kunstfaglige vurderinger og armlengdes avstand.

Peder Horgen, rådsmedlem og leder i faglig utvalg for dans Siri Broch Johansen, leder i faglig utvalg for teater


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no