S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 25. mars 2014

Ny administrativ leder, ingen utviklingsansvarlig


Publisert
25. mars 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

BAKGRUNN: Dramatikkens hus lyste tidligere i år ut tre stillinger: Kunstnerisk leder, administrativ leder og kunstnerisk utviklingsansvarlig.

I september 2012 ble Siri Senje og Line Rosvoll ansatt i to likestilte stillinger som utviklingskonsulent ved Dramatikkens hus, underordnet en administrativ leder. Senere samme høst planla Dramatikkens hus en eksternt utført brukerundersøkelse som skulle danne grunnlag for en ny organisasjonsstruktur.

Høsten 2013 ble det innledet en strategiprosess som involverte de to utviklingskonsulentene, styret og rådgivingsfirmaet Assessit. Resultatet av denne ble en ny stillingsstruktur med kunstnerisk leder på topp og en kunstnerisk utviklingsansvarlig og en administrativ leder underordnet denne. Disse stillingene ble så utlyst i 2014.

En av de to utviklingskonsulentene, Line Rosvoll, fikk stillingen som kunstnerisk leder på huset.

Denne uken melder Dramatikkens hus på sine nettsider at styret nylig vedtok å trekke den utlyste stilingen som kunstnerisk utviklingsansvarlig.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ny-administrativ-leder-ingen-utviklingsansvarlig/
Facebook

Knud Bjørne-Larsen. Foto: Lisa M. Wisløff, Rushprint.no

DRAMATIKKENS HUS: Knud Bjørne-Larsen går fra filmstudioet Storyline til å bli ny administrativ leder for Dramatikkens hus. Samtidig meldte Dramatikkens hus denne uken at den utlyste stillingen som utviklingsansvarlig er trukket.

Knud Bjørne-Larsen (55) blir ny administrativ leder på Dramatikkens hus, forteller en pressemelding som kom i dag. Bjørne-Larsen kommer fra jobben som direktør i filmstudioet Storyline Studios.

11. mars ble det klart at Line Rosvoll fikk stillingen som øverste kunstneriske leder for huset. Nå får hun en administrativ leder under seg med lang erfaring.

De siste 12 årene har Bjørne-Larsen vært administrerende direktør for Storyline Studios, som tidligere het Norsk Filmstudio. Han kom inn som leder av Norsk Filmstudio på Jar i 2002 og ledet selskapet frem til en fusjon i 2009. Det nye selskapet fikk navnet Storyline Studios.

– I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet i grensesnittet mellom børs og katedral, og jeg mener jeg har mye å bidra med, sier Bjørne-Larsen i pressemeldingen.

Før Storyline studios har Bjørne-Larsen blant annet vært økonomisjef i plateselskapet Slagerfabrikken og administrerende direktør i SF Television.

Over gjerder – Dette var en positiv overraskelse, sier regissør og avtroppende leder for Dramatikkfestivalen, Harry Guttormsen, til Scenekunst.no. Han har selv erfaring både fra filmbransje og dramatikk og kjenner Bjørne-Larsen.

Hvorfor er det en god løsning?

– Både dramatikkfeltet og filmbransjen er relativt små. Noen ganger er de for små. Det er sunt for Dramatikkens hus både med et blikk utenfra og at det kommer fra filmbransjen. Jeg applauderer hver gang noen hopper over gjerdet mellom ulike felt. Hver gang noen gjør det, blir gjerdene lavere. I kombinasjon med Line Rosvoll som kunstnerisk leder tror jeg dette kan bli bra, sier Guttormsen.

Knud Bjørne-Larsen ser flere likhetstrekk mellom jobben i Storyline og på Dramatikkens hus, i følge pressemeldingen.

– Begge arbeidsplassene forvalter en bygningsmasse, begge organisasjoner har medarbeidere med høy fagkompetanse og begge arbeider med historiefortelling, uttaler han.

Likevel ingen utviklingsansvarlig Tidligere denne uken meldte styret ved Dramatikkens hus at den annonserte stillingen som utviklingsansvarlig likevel ikke vil bli utlyst.

Kunstnerisk leder Line Rosvoll ønsker å bruke disse lønnsmidlene annerledes og dele stillingen på flere personer med forskjellig fagkompetanse.

Dramatikkens hus lyste tidligere i år ut tre stillinger: Kunstnerisk leder, administrativ leder og utviklingsansvarlig. Stillingsstrukturen var i følge styret et resultat av en strategiprosess der initiativet kom fra de ansatte, blant dem Line Rosvoll i sin tidligere stilling som utviklingskonsulent.

– Dette er en prosess som er grundig forankret og har pågått lenge. Initiativet kom fra de ansatte, og i høst ble det nedsatt et utvalg som gikk gjennom alle oppgavene Dramatikkens hus utfører i dag, og hvordan de best burde organiseres. I dette utvalget satt de nåværende utviklingskonsulentene Siri Senje og Line Rosvoll, dagig leder Marit Solbu, Bente Erichsen fra styret, Anders Faanes fra rådgivingsfirmaet Assessit og jeg. Konklusjonen på utvalgets arbeid ble den strukturen vi har utlyst nå, sa styreleder Monica Boracco til Scenekunst.no 18. februar.

– Det ligger ikke noe bak dette annet enn det vi har formidlet: at kunstnerisk leder i forståelse med styret ønsker å bruke disse midlene annerledes, sier pressekontakt Siv Svendsen ved Dramatikkens hus til Scenekunst.no.

Scenekunst.no har foreløpig ikke fått tak i kunsterisk leder Line Rosvoll for en kommentar.

Les intervju med kunstnerisk leder Line Rosvoll om bakgrunnen for at stillingen er trukket, her: https://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=5212


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no